ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα νομική ανακοίνωση ρυθμίζει τη χρήση της ιστοσελίδας www.meygeia.gr της GRUPO M CONTIGO S.L. με αριθμό CIF B37527900 και διεύθυνση Concejo 13, 37002, Salamanca, Ισπανία, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο της Σαλαμάνκας με ημερομηνία 8-5-2013, στη σελίδα 146, τόμος 442, Βιβλίο 0, Φύλλο SA-15157.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κάθε είδους σχέσεις μεταξύ της GRUPO M CONTIGO S.L. και των Χρηστών των τηλεματικών της υπηρεσιών στην παρούσα ιστοσελίδα, υπόκεινται στους νόμους και τη δικαιοδοσία της Ισπανίας.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης πληροφορείται και αποδέχεται ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται με κανένα τρόπο την έναρξη της εμπορικής σχέσης με την GRUPO M CONTIGO S.L. ή με οποιοδήποτε από τα τοπικά γραφεία της.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο, τα γραφιστικά σχέδια και ο κώδικας των παρόντων ιστοσελίδων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της GRUPO M CONTIGO S.L. και ως εκ τούτου η αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια μετάδοση, μετατροπή και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να πραγματοποιηθεί με το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων απαγορεύεται αυστηρά, ακόμα και αν αναφέρει την πηγή, εκτός εαν η GRUPO M CONTIGO S.L. έχει δώσει την έγγραφη συγκατάθεσή της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Η GRUPO M CONTIGO S.L. διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, να τροποποιεί, ή να εξαλείφει τις πληροφορίες που περιέχονται σε σελίδες της, ακόμη και να περιορίσει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση ορισμένων χρηστών στις εν λόγω πληροφορίες.

Η GRUPO M CONTIGO S.L. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες τρίτων τυχόν προσβάσιμες μέσω συνδέσμων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της GRUPO M CONTIGO S.L.. Οι σύνδεσμοι που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της GRUPO M CONTIGO S.L. προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή, πρόσκληση ή σύσταση.