Εμφραγμα

Τα συμπτώματα του εμφράγματος στις γυναίκες

Διαφέρουν τα συμπτώματα του εμφράγματος στις γυναίκες από ότι στους άνδρες; Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μερικά διαφορετικά συμπτώματα όταν παθαίνουν έμφραγμα. Μάλιστα κάποια από τα συμπτώματα που παρουσιάζουν οι γυναίκες είναι πολύ συνηθισμένα,…