Λογικη

Λογική ή διαίσθηση; Τι σας χαρακτηρίζει περισσότερο;

Μπορεί σε κάποιο στάδιο της ζωής σας να ακολουθήσατε κάποιο προαίσθημα, διαίσθηση ή απλά μια υποψία για να πάρετε μια απόφαση. Ή μπορεί να είστε πιο ορθολογικό άτομο και να σκέφτεστε τα πράγματα σε βάθος πριν πάρετε μια απόφαση. Παρακάτω…