Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

1. Στοιχεία ταυτοποίησης

Σύμφωνα με το νόμο 34/2002, της 11ης Ιουλίου, σχετικά με τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, δηλώνεται ότι ο κάτοχος της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία GRUPO M CONTIGO SL με αριθμό φορολογικού μητρώου Β37527900 με διεύθυνση Calle Concejo, 13, 2ºA, 13, 2º a, 37002 Salamanca και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων της Salamanca με ημερομηνία 20-08-2013, αρχείο 146, τόμος 442, βιβλίο 0, φύλλο SA-15157 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].

2. Αποδοχή από το χρήστη

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης ρυθμίζουν τη χρήση της ιστοσελίδας της GRUPO M CONTIGO SL με λινκ www.meygeia.gr.

Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, χωρίς επιφύλαξη ή περιορισμό, καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία GRUPO M CONTIGO SL διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στη διαμόρφωση και παρουσίασή του καθώς και στις συνθήκες χρήσης και πρόσβασης σε αυτόν. Ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή γι αυτό θα πρέπει ο χρήστης να διαβάζει περιοδικά τους όρους χρήσεις της σελίδας.

3. Νομοθεσία

Κάθε είδους σχέσεις μεταξύ της GRUPO M CONTIGO SL και των χρηστών των τηλεματικών της υπηρεσιών στην παρούσα ιστοσελίδα, υπόκεινται στους ισπανικούς νόμους και δικαιοδοσία.

4. Χρήση και πρόσβαση των χρηστών

Ο χρήστης πληροφορείται και αποδέχεται ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται με κανένα τρόπο την έναρξη της εμπορικής σχέσης με την GRUPO M CONTIGO SL ή με οποιοδήποτε από τα τοπικά γραφεία της.

5. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες, τα γραφιστικά σχέδια και οι κώδικες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του GRUPO M CONTIGO SL και, ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, η διανομή τους, η δημόσια επικοινωνία, μετατροπή ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων απαγορεύεται αυστηρά, ακόμα και αν αναφέρονται οι πηγές, εκτός αν έχει δοθεί γραπτή συγκατάθεση από  την GRUPO M CONTIGO SL.

Η GRUPO M CONTIGO SL είναι ο νόμιμος κάτοχος του δικαιώματος δημοσίευσης του περιεχομένου στον ιστότοπο, σε όλο τον κόσμο, με έναν διαρκή όρο, απολύτως και χωρίς κανένα περιορισμό. Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικά, η GRUPO M CONTIGO SL μπορεί να αναπαράγει εν όλω ή εν μέρει την αγορά, τη διάδοση, τη μετάφραση, τη δημοσίευση, την εκτύπωση, την αλλαγή, τη μετατροπή, την πραγματοποίηση προσαρμογών και ενημερώσεων στο περιεχόμενο και τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους για τη χρήση και τη συμφωνία για τη διανομή ακόμα και για τα δικαιώματα χρήσης.

6. Περιεχόμενο ιστοσελίδας

Η σελίδα είναι μεταφρασμένη και προσαρμοσμένη εκδοχή του Mejor Con Salud (www.mejorconsalud.com).

Η GRUPO M CONTIGO SL διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, να τροποποιεί, ή να εξαλείφει τις πληροφορίες που περιέχονται σε σελίδες της ενώ μπορεί ακόμη και να περιορίσει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες σε ορισμένους χρήστες.

Η GRUPO M CONTIGO SL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες τρίτων που θα μπορούσαν να είναι προσβάσιμες μέσω συνδέσμων από οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που ανήκει στην GRUPO M CONTIGO SL. Η παρουσία τέτοιου συνδέσμου στις ιστοσελίδες που ανήκουν σε GRUPO M CONTIGO SL προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται συμβουλές, προσκλήσεις, ή συστάσεις.

Οι συντάκτες του περιεχομένου, εκουσίως, μεταφέρουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των έργων τους, στην ιδιοκτησία της GRUPO M CONTIGO SL και η αναπαραγωγή απαγορεύεται χωρίς τη συγκατάθεση της αρχικής πηγής.

Οι συνεργαζόμενοι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για τα δικά τους άρθρα καθώς και για τις απόψεις που αποτυπώνονται σε αυτά. Όλα τα άρθρα που οι συγγραφείς επιθυμούν να δημοσιεύσουν, επεξεργάζονται από την επιμελήτρια κειμένων και φαρμακοποιό Sara Viruega Encinas πριν δημοσιευθούν. Η GRUPO M CONTIGO δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αλλαγή ή επεξεργασμένο κείμενο που ενδέχεται να περιέχει απόψεις ακατάλληλες ή παράνομες. Η GRUPO M CONTIGO SL δεν φέρει ευθύνη για το δημοσιευμένο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα ή για την συμπεριφορά των χρηστών αναφορικά με το δημοσιευμένο περιεχόμενο.

Εάν υπάρχει περιεχόμενο που ενδέχεται να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων, η GRUPO M CONTIGO SL θα το αποσύρει από την ιστοσελίδα ή θα εμποδίσει την πρόσβαση σε αυτήν, όπως ζητήθηκε από το αρμόδιο όργανο κατά τους ισχύοντες κανόνες.

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με ιατρικά θέματα και θέματα υγείας. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ δεν προορίζονται στο να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ενός γιατρού ή άλλου επαγγελματία υγείας. Ο χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από τον ιστότοπο για να διαγνώσει ένα πρόβλημα υγείας ή μια ασθένεια αλλά θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεται το γιατρό του. Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι μόνο ενημερωτικό, οπότε δεν αρκετό ώστε ο χρήστης να λαμβάνει αποφάσεις.

El contenido del sitio es solo informativo, por lo que no es suficiente para que el usuario tome decisiones.

6.1 Γραφικό περιεχόμενο

Το γραφικό περιεχόμενο καλύπτεται από την άδεια Fotolia © ShutterStock Inc. και η χρήση της σέβεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης που έχει υπογραφεί με αυτές τις εταιρείες.

Οι δικαιοπάροχοι διατηρούν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και των έργων. Αυτά τα έργα καλύπτονται και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιοδόχων τους.

Εάν είστε φωτογράφος και αναγνωρίσετε ότι κάποιες φωτογραφίες που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι δικές σας, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως. Αντίστοιχα και η συγγραφή όποτε αναγνωριστεί,  θα αφαιρεθεί από τον ιστότοπό μας άμεσα, αν το επιθυμείτε.

Η GRUPO MCONTIGO SL δεν είναι υπεύθυνη για πιθανές παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων από τις φωτογραφίες χωρίς σχετικές άδειες που μπορεί να προκύψουν από κακή χρήση από τους συνεργάτες συγγραφείς.

Αυτή η ευθύνη παραμένει στους συνεργαζόμενους συγγραφείς του meygeia.gr.

Η GRUPO MCONTIGO SL εξετάζει διεξοδικά το περιεχόμενο για να αποφευχθούν τυχόν παραβιάσεις. Εάν αντιληφθείτε παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

7. Ειλικρίνεια στην πολιτική διαφημίσεων και σύνταξης

Η αποστολή μας είναι να αποτελέσουμε μια ενιαία ιστοσελίδα με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας σας. Εστιάζουμε στο να παρέχουμε προσβάσιμο και αξιόπιστο περιεχόμενο που θα βοηθήσει και θα καθοδηγήσει τους χρήστες.

Ο ιστότοπος χρηματοδοτείται αποκλειστικά με τη μίσθωση διαδικτυακών χώρων διαφήμισης. Αυτή η χρηματοδότηση μας επιτρέπει να καλύπτουμε τις δαπάνες που σχετίζονται με τη λειτουργία του ιστότοπου, χρησιμοποιώντας ειδικούς συνεργάτες και τις απαραίτητες τεχνικές αναβαθμίσεις και ανανεώσεις περιεχομένου που συνεχίζουν να παρέχουν τη βέλτιστη εμπειρία των χρηστών

Το Με Υγεία περιλαμβάνει διαφημίσεις της Google. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το περιεχόμενο αυτών των διαφημίσεων και το περιεχόμενο των άρθρων μας δεν περιέχει εμπορικά στοιχεία.

Όλες οι διαφημίσεις που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι σαφώς επισημασμένες με τη λέξη “Διαφήμιση” ή “Διαφημίσεις Google”. Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση, ο χρήστης θα μεταφερθεί στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου.

Δεν εξαρτώμαστε και δεν έχουμε καμία σχέση με οποιαδήποτε εταιρεία. Αν και οι διαφημίσεις εμφανίζονται στον ιστότοπό μας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως υποστήριξη του διαφημιζόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, της εταιρείας που το κατασκευάζει ή την προσφέρει ή οποιασδήποτε εταιρείας που τη διανέμει ή την προωθεί. Ο ιστότοπός μας είναι απόλυτα ανεξάρτητος και αμερόληπτος και δεν συνδέεται με κανένα εργαστήριο ή φαρμακευτική εταιρεία.

8. Αποποίηση ευθυνών

Η GRUPO M CONTIGO SL δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας ή από οποιαδήποτε δράση που προέκυψε από πληροφορίες στην ιστοσελίδα.

Ο ιστότοπος απευθύνεται σε χρήστες ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών, εξαιρώντας την GRUPO M CONTIGO SL από οποιαδήποτε πρόσβαση και μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας.

9. Κοινοποίηση των παραβάσεων

Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα πιστεύει ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα σεβασμού, ιδιωτικού απορρήτου, εικόνας ή οποιουδήποτε άλλο δικαίωμα, μπορούν να το γνωστοποιήσουν στη GRUPO M CONTIGO SL με έναν από τους αναφερόμενους στην ιστοσελίδα τρόπους επικοινωνίας με θέμα “Παραβίαση δικαιωμάτων” και να ζητήσουν την απόσυρσή του.

Λάβετε υπόψη ότι είναι σημαντικό να παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Ι. Προσδιορισμός των δικαιωμάτων που προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία και που πιστεύεται ότι παραβιάζονται.
  • ΙΙ. Προσδιορισμός του περιεχομένου που φέρεται ότι παραβίασε τα εν λόγω δικαιώματα με επαρκείς πληροφορίες για τη GRUPO M CONTIGO SL για να μπορέσει εντοπίσει τέτοιο υλικό στον ιστότοπο.
  • ΙΙΙ. Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αριθμό τηλεφώνου) για να μπορέσει η GRUPO M CONTIGO SL να επικοινωνήσει με το πρόσωπο ή την εταιρεία.
  • ΙV. Δήλωση όπου το πρόσωπο ή εταιρεία ισχυρίζεται ότι η ειδοποίηση είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι κάτοχος των δικαιωμάτων που φέρεται ότι παραβιάζονται ή ότι έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό τους.
  • Αντίγραφο της ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Η GRUPO M CONTIGO SL θα εξετάσει το αίτημα και αν θεωρήσει ότι το πρόσωπο ή εταιρεία για λόγο για την απομάκρυνση του προσβλητικού περιεχομένου, θα προβεί στην άμεση διαγραφή από την ιστοσελίδα ώστε να μην είναι προσβάσιμη από τους χρήστες ούτε και από τα cache.

10. Πεδίο εφαρμογής

Οποιοδήποτε περιεχόμενο, συμφωνία, σύμβαση ή κάτι παρόμοιο σε αυτόν τον ιστότοπο διέπεται από το ισπανικό δίκαιο. Οι επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας και κάθε πρόσωπο ή εταιρεία που χρησιμοποιεί ή συνάπτει συμβάσεις για κάθε υπηρεσία που παρέχεται από την ιστοσελίδα, παραιτείται ρητά από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία και υπάγεται στο Δικαστήριο Διαιτησίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σαλαμάνκα, ένα βήμα πριν από τη δικαστική διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων της πόλης της Σαλαμάνκα, για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ή δικαστικής διαφοράς που θα μπορούσε να προκύψει.