Λοβοί του εγκεφάλου: τι πρέπει να ξέρετε

Οι διαφορετικοί λοβοί του εγκεφάλου έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Όμως, οι περισσότεροι εξαρτώνται από όλες τις περιοχές ώστε να επεξεργαστούν σωστά τις πληροφορίες.
Λοβοί του εγκεφάλου: τι πρέπει να ξέρετε

Τελευταία ενημέρωση: 03 Φεβρουαρίου, 2020

Οι λοβοί του εγκεφάλου είναι περιοχές στις οποίες χωρίζεται ο εγκεφαλικός φλοιόςσύμφωνα με τις λειτουργίες που εκτελούν. Με άλλα λόγια, οι διαφορετικοί λοβοί του εγκεφάλου αποτελούν λειτουργικά και ανατομικά τμήματα του εγκεφάλου. Επιπλέον, αυτός ο διαχωρισμός μάς βοηθά να αναγνωρίσουμε από πού προέρχονται οι ανθρώπινες λειτουργίες.

Είναι πολύ εύκολο να δούμε τα τμήματα του εγκεφάλου με μια γρήγορη ματιά, ειδικά τα δύο ημισφαίρια καθώς υπάρχουν αυλάκια τα οποία τα χωρίζουν ξεκάθαρα. Ωστόσο, μέσα σε κάθε ημισφαίριο, μπορείτε να βρείτε περιοχές με ελάχιστες διαφορές χάρη σε άλλα αυλάκια και σχισμές.

Από τη μελέτη των λοβών του εγκεφάλου, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο καθένας εκτελεί μια σειρά συγκεκριμένων λειτουργιών. Παραδείγματος χάρη, ο μετωπιαίος λοβός ελέγχει, μεταξύ άλλων, τα συναισθήματα και τη λογική.

Οι επιστήμονες ισχυρίζονται πως υπάρχουν έξι λοβοί στον εγκέφαλο. Αυτοί είναι οι εξής: ο μετωπιαίος, ο βρεγματικός, ο κροταφικός, ο ινιακός, ο στεφανιαίος, και ο νησιωτικός. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε όσα πρέπει να γνωρίζετε γι’ αυτούς.

Πώς χωρίζονται οι λοβοί του εγκεφάλου;

Όπως προαναφέραμε, οι λοβοί του εγκεφάλου χωρίζονται πρώτα ανατομικά. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας τους βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου. Τα τμήματα χωρίζονται με αυλάκια και σχισμές που βρίσκονται υπό φυσιολογικές συνθήκες στο όργανο.

Γυναίκα κρατά πλαστικό εγκέφαλο

Αρχικά, ο μετωπιαίος λοβός εντοπίζεται στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου. Όπως δηλώνει το όνομά του, βρίσκεται πίσω από το μετωπιαίο οστό του κρανίου. Επιπλέον, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λοβούς του εγκεφάλου.

Στην άλλη μεριά, βρίσκουμε τον ινιακό λοβό. Αυτός εντοπίζεται στο πίσω μέρος του κρανίου, κοντά στο λαιμό (σβέρκο). Μεταξύ αυτού και του μετωπιαίου λοβού υπάρχει ο βρεγματικός λοβός. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο κροταφικός λοβός εντοπίζεται κοντά στους κροτάφους, ανάμεσα από τον μετωπιαίο και τον βρεγματικό λοβό.

Δεν τελειώνουμε εδώ όμως. Οι θέσεις ορισμένων λοβών του εγκεφάλου, όπως του νησιωτικού και του στεφανιαίου, είναι λίγο πιο περίπλοκες. Ο νησιωτικός λοβός είναι ελαφρώς κρυμμένος πίσω από τον κροταφικό. Ο στεφανιαίος λοβός περνά μέσα από τους κόμβους του μετωπιαίου λοβού, του βρεγματικού λοβού, και του κροταφικού λοβού.

Ποιες είναι οι λειτουργίες των λοβών του εγκεφάλου;

Αν και ο διαχωρισμός δε γίνεται με ακρίβεια χιλιοστού, είναι κοινώς αποδεχτό ότι λειτουργίες όπως η γλώσσα, η κίνηση, ή η λογική, κατανέμονται ανάμεσα στους λοβούς του εγκεφάλου.

Λεπτομέριες λοβών

Μετωπιαίος λοβός

Αυτό το τμήμα του εγκεφάλου φαίνεται να σχετίζεται με την προσωπικότητα και τη λήψη αποφάσεων. Επεμβαίνει στον έλεγχο των παρορμήσεων και στη σεξουαλική και κοινωνική συμπεριφορά. Για την ακρίβεια, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα συναισθήματα ξεκινούν από αυτή την περιοχή.

Βρεγματικός λοβός

Απ’ όλους τους λοβούς του εγκεφάλου, ο βρεγματικός είναι εκείνος που συμμετέχει περισσότερο στην επεξεργασία των πληροφοριών. Επιπλέον, είναι σημαντικός στην απόκτηση χωροταξικών πληροφοριών. Με άλλα λόγια, μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε το μέγεθος, το σχήμα, και την απόσταση των αντικειμένων.

Φαίνεται επίσης ότι ο βρεγματικός λοβός συμμετέχει στην κατανόηση του γραπτού λόγου. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι αυτός ο λοβός μάς δίνει τη δυνατότητα να επιλύουμε μαθηματικά προβλήματα.

Κροταφικός λοβός

Ο κροταφικός λοβός σχετίζεται με τη γλώσσα και την ακουστική μνήμη. Επιπροσθέτως, παίζει ρόλο στην αναγνώριση προσώπων και την αντίληψη της ομιλίας. Με απλά λόγια, πρόκειται για τον λοβό που σχετίζεται στενά με το σύστημα ακοής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να επηρεάζεται περισσότερο από επιληπτικές διαταραχές.

Ινιακός λοβός

Πρόκειται για τον πιο σημαντικό λοβό αναφορικά με την αίσθηση της όρασης. Είναι υπεύθυνος για την ερμηνεία και αναγνώριση εικόνων. Μας επιτρέπει να ξεχωρίζουμε τα χρώματα και τις κινήσεις και βοηθά στη χωροταξική αναγνώριση.

Άλλοι λοβοί του εγκεφάλου: Ο νησιωτικός και ο στεφανιαίος λοβός

Ο νησιωτικός λοβός ενσωματώνει πληροφορίες από διαφορετικά συστήματα στο σώμα μας. Παρεμβαίνει σε πολλές συναισθηματικές διεργασίες, στη γεύση, την όσφρηση, κ.λπ.. Για την ακρίβεια, αυτός ο λοβός συνδέεται στενά με την αντίληψη του πόνου και την ενσυναίσθηση.

Ο στεφανιαίος λοβός είναι υπεύθυνος κυρίως για το “αίσθημα της επιβίωσης”. Συνδέεται με πολλές λειτουργίες όπως  την πείνα, το σεξουαλικό ένστικτο, τη μνήμη, ακόμη και τη διάρκεια της συγκέντρωσης.

Οι λοβοί του εγκεφάλου – Συμπέρασμα

Ο εγκέφαλος είναι μία από πιο πολύπλοκες κατασκευές που υπάρχουν. Η μελέτη των λοβών του εγκεφάλου μάς επιτρέπει να επεκτείνουμε τη γνώση μας και να αναγνωρίζουμε τα τμήματα και τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Στο μέλλον, αυτό θα μας βοηθήσει να ανακαλύπτουμε καλύτερες θεραπείες και διαγνωστικά εργαλεία.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.


  • MacLean, P. D. (1990). The triune brain in evolution : role in paleocerebral functions. Plenum Press. Retrieved from https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4PmLFmNdHL0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=MacLean,+P.D.,+“The+Triune+Brain+in+Evolution:+Role+in+paleocerebra+functions&ots=y8ofFp_V43&sig=CW0ZXWMRagoBt0sqREuxsYODpjU&redir_esc=y#v=onepage&q=MacLean%2C P.D.%2C “The Triune Brain in Evolution%3A Role in paleocerebra functions&f=false
  • Lóbulo temporal: características, anatomía y funciones – Lifeder. (n.d.). Retrieved September 27, 2019, from https://www.lifeder.com/lobulo-temporal/
  • Shura, R. D., Hurley, R. A., & Taber, K. H. (2014). Insular Cortex: Structural and Functional Neuroanatomy. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 26(4), iv-282. https://doi.org/10.1176/appi.neuropsych.260401
  • Lobulo frontal | CNS Traumatic Brain Injury Rehabilitation. (n.d.). Retrieved September 27, 2019, from https://www.neuroskills.com/language/espanol/lobulo-frontal/

Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.