Κλιματική αλλαγή και θνησιμότητα των εμβρύων

Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, οι παγκόσμιες αλλαγές στη θερμοκρασία θα μπορούσαν να αυξήσουν τον αριθμό των αποβολών αρσενικών εμβρύων απ' ότι των θηλυκών.
Κλιματική αλλαγή και θνησιμότητα των εμβρύων

Τελευταία ενημέρωση: 06 Μαρτίου, 2019

Κλιματική αλλαγή και θνησιμότητα των εμβρύων. Διάφορες μελέτες και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από ερευνητές του ινστιτούτου Health M&K Ako στην Ιαπωνία, απέδειξαν ότι το αρσενικό φύλο στην ανθρώπινη φυλή θα μπορούσε να επηρεαστεί από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Η μελέτη εξηγεί πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο λόγω των ακραίων κλιματικών αλλαγών του πλανήτη μας, να επέλθει δηλαδή θνησιμότητα των εμβρύων.

Κλιματική αλλαγή και θνησιμότητα εμβρύων, ιδίως αρσενικών.

Σύμφωνα με μελέτες, όταν υπάρχει μια ασυνήθιστη διακύμανση της θερμοκρασίας, αυξάνονται οι θάνατοι των αρσενικών εμβρύων, σε σχέση με τα θηλυκά έμβρυα. Ο Δρ. Misao Fukuda, επικεφαλής της έρευνας, έδωσε ένα ξεκάθαρο παράδειγμα για αυτό λέγοντας ότι στην Ιαπωνία η ετήσια θερμοκρασία έχει αλλάξει ριζικά από το 1970 και από τότε γεννιούνται λιγότεροι άντρες απ’ ότι γυναίκες στη χώρα.

Για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας και για να καταλήξει σε αυτά τα αποτελέσματα, η μελέτη επικεντρώθηκε σε δυο ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία οδήγησαν στη λεπτομερή ανάλυση των ποσοστών γεννήσεων. Το πρώτο φαινόμενο ήταν το καλοκαίρι του 2010 και το δεύτερο το χειμώνα του 2011. Αυτές οι δυο ακραίες κλιματικές αλλαγές που καταγράφηκαν από την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία χρησιμοποιήθηκαν για να ισορροπήσουν τα δεδομένα του αριθμό αποβολών που είχαν καταχωρηθεί επίσημα στη βάση δεδομένων της στατιστικής υπηρεσίας Vital Statistics της Ιαπωνίας.

κλιματική αλλαγή

Το αποτέλεσμα βασίστηκε σε αυτά τα δυο τμήματα των δεδομένων και απέδειξε ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου φαινομένου, το καλοκαίρι του 2010, σημειώθηκε μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των αποβολών σε αυτή τη χώρα και εννιά μήνες αργότερα ο αριθμός γεννήσεων αγοριών μειώθηκε σε σχέση με τον αριθμό γεννήσεων των κοριτσιών. Τα ίδια δεδομένα προέκυψαν από την έρευνα σχετικά με την αύξηση των ασυνήθιστων θανάτων εμβρύων κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2011 με επίσης μειωμένο αριθμό γεννήσεων αγοριών.

Για να επιβεβαιώσουν ότι η κλιματική αλλαγή μπορούσε να επηρεάσει την εξαφάνιση του αρσενικού φύλου στην ανθρώπινη φυλή, η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από μελέτες που είχαν διεξαχθεί στην Ιαπωνία. Αν και αυτά τα αποτελέσματα είναι κατηγορηματικά εμφανή, δεν είναι τα πρώτα του είδους τους. Στην πραγματικότητα, στο παρελθόν, διεξήχθησαν παρόμοιες έρευνες στη Φιλανδία και στη Νέα Ζηλανδία, αν και οι έρευνες δεν μπόρεσαν να βρουν κάποιο συνδετικό κρίκο που να αποδείκνυε ότι οι καιρικές συνθήκες είχαν άμεση σχέση με το φύλο των παιδιών που γεννιούνταν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δρ. Misao Fukuda δήλωσε ότι αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να μην ίσχυε σε εκείνες τις χώρες καθώς καμία από τις δυο δεν είχε εκτεθεί σε τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα όπως η Ιαπωνία.

κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή γίνεται όλο και πιο εμφανής σε παγκόσμιο επίπεδο και ο αντίκτυπός της επηρεάζει τόσο το περιβάλλον όσο και τα έμβια όντα που ζουν μέσα σε αυτό. Προς το παρόν, είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε αν το αρσενικό φύλο θα μειωθεί δραστικά τις επόμενες δεκαετίες. Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή διαφέρει κι επηρεάζει ορισμένες περιοχές περισσότερο από άλλες. Είναι πιθανό αυτή η έρευνα να συνεχιστεί, κυρίως σε χώρες όπου η κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει μεγάλο αντίκτυπο. Σύμφωνα με τη δήλωση του Δρ. Fukuda και τη μελέτη του, το πιο πιθανό είναι ότι τα ίδια αποτελέσματα δεν θα ισχύουν σε σημεία όπου δεν έχουν παρουσιαστεί ακραία καιρικά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.


  • International Business Times — Climate Change Skews Sex Ratio by Affecting Male Foetuses More, Says Study
  • Fertility & Sterility — Climate change is associated with male:female ratios of fetal deaths and newborn infants in Japan

Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.