Τι είναι το τεστ WISC και σε ποια παιδιά απευθύνεται;

24 Σεπτεμβρίου 2019
Παρότι το τεστ WISC μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε παιδί από 6 έως 16 ετών, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την ανίχνευση υψηλών ικανοτήτων, μαθησιακών διαταραχών.

Η κλίμακα νοημοσύνης για παιδιά του Wechsler, ή αλλιώς το τεστ WISC, είναι ένα εργαλείο εκτίμησης του IQ σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Από τότε που δημοσιεύτηκε η πρώτη έκδοση του τεστ το 1949, οι ειδικοί το έχουν βελτιώσει και ενημερώσει. Η πιο ενημερωμένη έκδοσή του, το WISC-V, δημοσιεύθηκε το 2014.

Σε αυτό το άρθρο, θα μιλήσουμε για τα σημαντικά χαρακτηριστικά του τεστ WISC.

Τι ακριβώς είναι το τεστ WISC;

Έξυπνο αγοράκι μπροστά από πίνακα

Το τεστ WISC στοχεύει στην εκτίμηση της μαθησιακής διαδικασίας κατά τα σχολικά χρόνια του παιδιού.

Η κλίμακα νοημοσύνης για παιδιά του Wechsler είναι ένα τεστ νοημοσύνης εφαρμόσιμο σε παιδιά και εφήβους από 6 έως 16 ετών. Γι’ αυτό, καλύπτει κυρίως την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Όταν είχε δημοσιευτεί αρχικά το 1949, το τεστ ήταν μια έκδοση της κλίμακας νοημοσύνης Wechsler-Bellevue. Όμως, έπειτα από αρκετές εκδόσεις, ενημερώσεις, και αναβαθμίσεις, το τεστ μετατράπηκε σε ένα από τα καλύτερα εργαλεία μέτρησης της παιδικής νοημοσύνης.

Εφαρμόζεται συχνά από ψυχολόγους και ειδικούς εκπαίδευσης σε σχολεία και σε εξειδικευμένα κέντρα σε όλον τον κόσμο.

Η τελευταία έκδοση του WISC-V δημοσιεύθηκε το 2014.

Τι αξιολογεί;

Σε γενικές γραμμές, το τεστ WISC εκτιμά πέντε πτυχές ή επίπεδα νοημοσύνης:

 • Δείκτης λεκτικής κατανόησης. Όπως δείχνει και το όνομα, ανακλά την ικανότητα λεκτικού λόγου του παιδιού. Σ’ αυτή την περίπτωση, η πτυχή αυτή συνδέεται στενά με την εννοιολογική γνώση του παιδιού.
 • Δείκτης οπτικοχωρικής αντίληψης. Ανακλά την ικανότητα κατανόησης οπτικών λεπτομερειών και σχέσεων για την επίλυση παζλ και τη δόμηση γεωμετρικών σχεδίων.
 • Δείκτης ρέοντος συλλογισμού. Ανακλά την ικανότητα ανίχνευσης των σχέσεων ανάμεσα σε οπτικά αντικείμενα.
 • Δείκτης εργαζόμενης μνήμης. Ανακλά την ικανότητα διατήρησης και χειραγώγησης ακουστικής ή οπτικής πληροφορίας.
 • Δείκτης ταχύτητας επεξεργασίας. Ανακλά την ικανότητα του παιδιού να λαμβάνει ακριβείς αποφάσεις.

Αφότου μετρηθούν οι διαφορετικοί δείκτες, τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τον μέσο όρο της ηλικίας του παιδιού. Έτσι, η ηλικία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το τελικό αποτέλεσμα.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, αν και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε παιδί, το τεστ WISC εφαρμόζεται συνήθως σε άτομα των οποίων το IQ πρέπει να καθοριστεί. Παραδείγματος χάρη, το τεστ χρησιμοποιείται συχνά για να διαγνωστούν υψηλές ικανότητες, μαθησιακές διαταραχές, ή νοητικές αναπηρίες.

Σας προτείνουμε να διαβάσετε: 5 σημάδια που φανερώνουν διαισθητική νοημοσύνη

Τι είδους δοκιμασίες περιλαμβάνει το WISC;

Το τεστ WISC

Το τεστ WISC περιλαμβάνει τις ακόλουθες δοκιμασίες:

 • Ομοιότητες και λεξιλόγιο για την αξιολόγηση του δείκτη λεκτικής κατανόησης.
 • Τουβλάκια και οπτικά παζλ για την αξιολόγηση του δείκτη οπτικοχωρικής αντίληψης.
 • Πλέγματα, κλίμακες και αριθμητική για την αξιολόγηση του δείκτη ρέοντος συλλογισμού.
 • Ψηφία και εικόνες για την αξιολόγηση του δείκτη εργαζόμενης μνήμης.
 • Προγραμματισμός, αναζήτηση συμβόλων και ακύρωση για την αξιολόγηση του δείκτη ταχύτητας επεξεργασίας.

Επιπλέον, οι διαφορετικές δοκιμασίες έχουν διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη μορφή των αντικειμένων, δηλαδή, ανάλογα με το είδος των αποκρίσεων που δέχονται ή των ερεθισμάτων που προκαλούν. Εδώ σας έχουμε μερικά παραδείγματα:

 • Αντικείμενα ελεύθερης απόκρισης. Δοκιμασίες όπου το παιδί θα πρέπει να εξηγήσει τις ομοιότητες ανάμεσα σε δύο αντικείμενα, να εξηγήσει έννοιες ή αινίγματα, κ.λπ..
 • Αναζήτηση συμβόλων. Το παιδί θα πρέπει να υποδείξει αν τα σύμβολα που του δόθηκαν ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο.
 • Σχεδιασμός με τουβλάκια. Τα παιδιά θα πρέπει ν’ αναπαράγουν ένα εικονιζόμενο μοντέλο με τουβλάκια. Επιπροσθέτως, άλλες δοκιμασίες περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση πινάκων ή την υπόδειξη της επιλογής η οποία συμπληρώνει μια ανολοκλήρωτη φιγούρα.
 • Αριθμητικά προβλήματα. Τα παιδιά θα πρέπει να επιλύσουν νοητά απλά μαθηματικά προβλήματα.
 • Αλφαριθμητική ακολουθία. Το παιδί θα πρέπει να οργανώσει μια σειρά από γράμματα, αριθμούς, ή ανοργάνωτα ψηφία από το μεγαλύτερο ως το μικρότερο ή κατά αλφαβητική σειρά.
 • Εικόνες. Τα παιδιά θα πρέπει να συσχετίσουν εικόνες με αριθμούς, κλειδιά, σύμβολα, κ.λπ.. Για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό τεστ είναι να βρουν ένα συγκεκριμένο ζώο σε μια σελίδα γεμάτη με εικόνες από άλλα αντικείμενα ή ζώα.

Κάποια απ’ αυτά είναι προφορικά, άλλα θα πρέπει να λύνονται με χαρτί και στυλό, και άλλα είναι χειροκίνητα.

Ίσως σας ενδιαφέρει: 3 τρόποι για ανάπτυξη παιδικής συναισθηματικής νοημοσύνης

Πώς διεξάγεται το τεστ WISC;

Το τεστ WISC μπορεί να το χορηγήσει ένας πιστοποιημένος ειδικός σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία ή σε ιδιωτικά κέντρα, τόσο ομαδικά όσο και ξεχωριστά.

Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το τεστ αυτό είναι αρκετά ακριβό. Ο λόγος είναι η τιμή των υλικών και η εξειδικευμένη εκπαίδευση που θα πρέπει να έχει λάβει ο επαγγελματίας προκειμένου να εφαρμόσει το τεστ.

Επιπλέον, η διάρκεια του τεστ εξαρτάται από την ταχύτητα απόκρισης του παιδιού. Ωστόσο, συνήθως διαρκεί από μία έως μιάμιση ώρα. Τα αποτελέσματα είναι συχνά άμεσα, εκτός από την περίπτωση όπου το τεστ το κάνουν πολλά παιδιά μαζί.

Τα αποτελέσματα

Παιδί με μαθησιακές δυσκολίες

Όπως προαναφέραμε, οι ειδικοί συγκρίνουν τα αποτελέσματα του παιδιού με τον μέσο όρο. Ένα παιδί μπορεί να λάβει τις ακόλουθες βαθμολογίες:

 • Κάτω από τον μέσο όρο
 • Χαμηλό μέσο όρο
 • Μέσο όρο
 • Υψηλό μέσο όρο
 • Ανώτερο
 • Ανώτατο
 • Consejo General de Psicología, España (s.f.), Evaluación de la Escala de Inteligencia de Wechsler V para niños (WISC-V), https://www.cop.es/uploads/PDF/2016/WISC-V.pdf
 • Anaya, D. (2002). Diagnóstico en educación. Madrid. 
 • Kaufman, A. S., Raiford, S. E., & Coalson, D. L. (2016). Intelligent Testing with the WISC-V. Nueva York.