Μάθετε για τα συμπτώματα και τη θεραπεία της δυσλεξίας

Τι είναι η δυσλεξία; Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή που είναι εύκολα ανιχνεύσιμη στην παιδική ηλικία. Παρόλο που τα παιδιά που έχουν δυσλεξία έχουν και κανονική νοημοσύνη, επηρεάζεται η ικανότητά τους να διαβάζουν.
Μάθετε για τα συμπτώματα και τη θεραπεία της δυσλεξίας
Maricela Jiménez López

Έχει εξετασθεί και εγκριθεί από: γιατρό Maricela Jiménez López.

Έχει γραφτεί από Equipo Editorial

Τελευταία ενημέρωση: 22 Δεκεμβρίου, 2022

Μάθετε για τα συμπτώματα και τη θεραπεία της δυσλεξίας. Η δυσλεξία ταξινομείται ως διαταραχή ανάγνωσης. Χαρακτηρίζεται από προβλήματα σχετικά με την ακρίβεια και την ροή κατά την αναγνώριση των λέξεων, καθιστώντας δύσκολο τον συλλαβισμό τους. Με άλλα λόγια, τα άτομα με δυσλεξία δυσκολεύονται να διαβάσουν και να προφέρουν λέξεις που βλέπουν γραπτά.

Αυτή η διαταραχή συνήθως συνοδεύεται από προβλήματα στο γραπτό λόγο και από δυσκολίες με τη μαθηματική συλλογιστική.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τα άτομα με δυσλεξία έχουν μια φυσιολογική πνευματική ανάπτυξη. Τα προβλήματά τους με την ανάγνωση και τη γραφή δεν οφείλονται σε πνευματικά ζητήματα.


Ποιους επηρεάζει;

Η δυσλεξία είναι μια ασθένεια που στην πλειονότητα των περιπτώσεων διαγιγνώσκεται κατά την παιδική ηλικία. Παρόλο που μπορεί να διαγνωστεί εύκολα στα παιδιά, είναι μια κατάσταση που συνεχίζεται καθ ‘όλη τη διάρκεια της ενηλικίωσης και αυτό είναι κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

θεραπεία της δυσλεξίας

Τα δεδομένα δηλώνουν ότι η δυσλεξία επηρεάζει μεταξύ 5 και 10 τοις εκατό του πληθυσμού. Σε πρακτικό επίπεδο, σε μια τάξη 25 παιδιών δημοτικού, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς θα είναι δυσλεκτικός.


Πώς επηρεάζει η δυσλεξία τις ζωές των ανθρώπων;

Τα πρώτα προβλήματα παρατηρούνται κατά τα πρώτα έτη σχολικής φοίτησης. Οι δυσκολίες στην ανάγνωση δημιουργούν ένα μεγάλο εμπόδιο για αυτά τα παιδιά. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει και την προσωπική τους ανάπτυξη. Εξάλλου, πολλές φορές, επηρεάζει την αυτοεκτίμησή τους.

Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι δυσκολίες δημιουργούν μια έλλειψη ενδιαφέροντος για την ανάγνωση. Οι συνέπειες αυτού είναι:

 • Ανεπαρκές ή κακό λεξιλόγιο
 • Προβλήματα με την κατανόηση του γραπτού λόγου
 • Προβλήματα κατανόησης, έκφρασης και ερμηνείας σε δύσκολα κείμενα

Τα άτομα με δυσλεξία συνειδητοποιούν τους περιορισμούς τους στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Αυτό εξηγεί τη συχνότητα που οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν από χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος και ακόμη και κατάθλιψη.


Πού οφείλεται η δυσλεξία;

Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, θα συνεχίσουμε παρουσιάζοντας τις απαντήσεις, βήμα προς βήμα.


1. Πώς διαβάζουμε και γράφουμε λέξεις;

Όταν πρόκειται να εξηγήσουμε πώς διαβάζουμε και γράφουμε, η πιο αποδεκτή υπόθεση είναι το μοντέλο της διπλής διαδρομής. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, για να γράψουμε μια λέξη μπορούμε:

 • Να την ανακαλέσουμε από τη μνήμη μας, στην περίπτωση που γνωρίζουμε ήδη αυτή τη λέξη. Αυτή είναι η λεξική διαδρομή. Βασίζεται στο οπτικό λεξικό. Αυτό σημαίνει ότι αποθηκεύουμε πληροφορίες στη μνήμη μας με βάση το πώς βλέπουμε τη λέξη γραμμένη. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε να γράφουμε τη λέξη “μπάνιο”. Την επόμενη φορά που θα θέλουμε να την γράψουμε, την ανακαλούμε από τη μνήμη μας, από την “αποθήκη λέξεων”.
 • Η άλλη επιλογή είναι να μετατρέψουμε τα φωνήματα που συνθέτουν τη λέξη σε γραφήματα. Με άλλα λόγια, μετατρέπουμε τους ήχους στην γραφική παράσταση που τους αντιστοιχεί. Αυτή είναι η επιλογή που χρησιμοποιείται όταν γράφουμε νέες λέξεις. Στα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας, κατακτάται η γνώση για να γίνει αυτή η μετατροπή από φωνήματα σε γραφήματα. Γνωρίζουμε ότι το γράμμα “B” αντιστοιχεί σε έναν ήχο και ότι το γράμμα “Σ” αντιστοιχεί σε ένα άλλο. Έτσι, μπορούμε να γράψουμε λέξεις που δεν έχουμε ακούσει ποτέ πριν. Είναι πολύ απλό: μαθαίνουμε τους ήχους που συνθέτουν τις λέξεις και απλά τις κωδικοποιούμε σε σύμβολα. Αυτή η θεωρία βασίζεται στα πιο πρόσφατα ευρήματα από τον έλεγχο των εγκεφαλικών λειτουργιών, αφού έχει ήδη αποδειχθεί η ύπαρξη μιας ανατομικής βάσης.

2. Και τι συμβαίνει στον εγκέφαλο;

Γενικά, αυτό σημαίνει ότι οι συνδέσεις μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γλώσσα μειώνονται.


3. Ποιες είναι οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γλώσσα;

θεραπεία της δυσλεξίας

Αρχικά, η περιοχή του Broca. Μπορεί να βρεθεί στον μετωπιαίο λοβό στο κυρίαρχο ημισφαίριο. Για την πλειοψηφία του πληθυσμού, αυτό σημαίνει στην αριστερή πλευρά. Εντούτοις, βρίσκεται στα δεξιά σε ένα ποσοστό αριστερόχειρων ανθρώπων. Γενικά, είναι υπεύθυνη για την άρθρωση των λέξεων, για την ονοματοποίηση και τη σιωπηρή ανάγνωση.

Δεύτερον, η περιοχή Wernicke. Αυτή βρίσκεται μεταξύ του κροταφικού λοβού και του τοιχώματος του κυρίαρχου ημισφαιρίου. Οι κύριες λειτουργίες της έχουν να κάνουν με την αναγνώριση του προφορικού λόγου. Επίσης, αυτή είναι η ζώνη όπου αποθηκεύονται οι ακολουθίες που σχηματίζουν λέξεις. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην έρευνα των Δρ. Norton et. al. εδώ.

Τέλος, υπάρχει μια περιοχή που σχετίζεται με τους βρεγματικούς και ινιακούς φλοιούς, των οποίων η λειτουργία είναι ο σχηματισμός των λέξεων.


Ποιοι τύποι δυσλεξίας υπάρχουν;

 • Φωνολογική δυσλεξία. Τα άτομα με αυτό το είδος δυσλεξίας χρησιμοποιούν την οπτική διαδρομή. Αυτό σημαίνει ότι διαβάζουν “οπτικά” τις λέξεις. Έτσι, μπορούν να διαβάσουν εύκολα τις λέξεις που ήδη γνωρίζουν, αλλά είναι αδύνατο να διαβάσουν λέξεις που δεν γνωρίζουν.
 • Επιφανειακή (οπτική) δυσλεξία. Τα άτομα με αυτό το είδος δυσλεξίας χρησιμοποιούν τη φωνολογική διαδρομή. Έτσι διαβάζουν λέξεις συλλαβή προς συλλαβή. Εξαιτίας αυτού, δυσκολεύονται όταν πρόκειται για λέξεις των οποίων η προφορά είναι διαφορετική από το πώς φαίνονται όταν είναι γραμμένες.
 • Βαθιά ή μικτή δυσλεξία. Αυτή είναι η σοβαρότερη περίπτωση δυσλεξίας, κατά την οποία επηρεάζονται και οι δύο οδοί. Το αποτέλεσμα είναι σημαντικές δυσκολίες στην ανάγνωση λέξεων, πολλαπλά ορθογραφικά σφάλματα, και μάλιστα συγχέοντας τις έννοιες διαφορετικών λέξεων.

Θεραπεία της δυσλεξίας

Η θεραπεία της δυσλεξίας είναι εξαιρετικά σημαντική για τη μείωση της πιθανότητας να προκύψουν περισσότερα προβλήματα μακροπρόθεσμα, τόσο ακαδημαϊκά όσο και συναισθηματικά. Στην πραγματικότητα, έχει αποδειχθεί ότι οι θεραπείες αποκατάστασης έχουν τεράστια επίδραση στα παιδιά.

Η θεραπεία της δυσλεξίας αποτελείται γενικά από:

 • Ενίσχυση με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς
 • Θεραπεία με λογοθεραπευτές
 • Παρακολούθηση διδασκαλιών με τεχνικές μελέτης
 • Εγγραφές / ασκήσεις για να ενισχύσουν όσα έμαθαν στην τάξη

Η στήριξη της οικογένειας διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο όταν πρόκειται για τη θεραπεία της δυσλεξίας. Δεν είναι μόνο η παρακίνηση αυτών των παιδιών προκειμένου να προχωρήσουν στην ακαδημαϊκή και προσωπική τους ζωή. Επιπλέον, πρόκειται για την έμφαση που δίνεται σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες ενίσχυσης. Τότε, οι τεχνικές μελέτης τους βελτιώνονται σημαντικά, ειδικά με την ανάγνωση-γραφή.

θεραπεία της δυσλεξίας

Επίσης, είναι σημαντικό τα παιδιά να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που βοηθούν στην αυτοεκτίμησή τους (αθλητικές δραστηριότητες, εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λπ.) για να βελτιώσουν τη διάθεσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν το παιδί έχει σοβαρά προβλήματα με άγχος ή κατάθλιψη, θα πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια. Βοηθήστε τα παιδιά σας για τη θεραπεία της δυσλεξίας. 


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.