Είδη χημειοθεραπείας: Τι πρέπει να ξέρετε γι αυτά

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη χημειοθεραπείας. Κάθε ένα επιλέγεται με βάση το είδος του καρκίνου και την κατάσταση του/ης ασθενούς. Σε αυτό το άρθρο, θα σας εξηγήσουμε τα πιο γνωστά είδη και τους φαρμακευτικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται στη χημειοθεραπεία.
Είδη χημειοθεραπείας: Τι πρέπει να ξέρετε γι αυτά
Mariel Mendoza

Έχει εξετασθεί και εγκριθεί από: τον/την γιατρό Mariel Mendoza.

Έχει γραφτεί από Equipo Editorial

Τελευταία ενημέρωση: 17 Οκτωβρίου, 2023

Καθώς περιλαμβάνει μεγάλο εύρος φαρμάκων, υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη χημειοθεραπείας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, πρόκειται για έναν από τους συχνότερους τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου.

Ο στόχος της θεραπείας είναι να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα ώστε να θεραπευτεί η ασθένεια. Ωστόσο, όλα τα είδη χημειοθεραπείας επηρεάζουν τόσο τα καρκινικά, όσο και τα υγιή κύτταρα, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες.

Μέσα από αυτό το άρθρο, θα σας εξηγήσουμε τα διαφορετικά είδη χημειοθεραπείας και τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

Αλκυλιωτικοί παράγοντες

Οι αλκυλιωτικοί παράγοντες φτάνουν στο μέγιστο σημείο δραστηριότητας κατά τη φάση ανάπαυσης και δεν εξαρτώνται από τους κυτταρικούς κύκλους. Με τη σειρά τους, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να υποδείξουν διαφορετικούς τύπους χημειοθεραπείας:

 • Πρώτα έχουμε τα παράγωγα αερίου μουστάρδας. Όπως είναι η κυκλοφωσφαμίδη.
 • Έπειτα έχουμε τις αιθυλενιμίνες. Η εξαμεθυλενοδιαμίνη είναι μία από αυτές.
 • Υδραζίνες και τριαζίνες. Τέτοιες είναι η αλτρεταμίνη και η προκαρβαζίνη.
 • Νιτροζουρίες. Αυτές είναι ξεχωριστές επειδή, σε αντίθεση με τα άλλα είδη χημειοθεραπείας, μπορούν να περάσουν το τείχος του εγκεφάλου, τη μεμβράνη δηλαδή που προστατεύει τον εγκέφαλο. Έτσι, είναι χρήσιμες για την καταπολέμηση όγκων στον εγκέφαλο.
 • Τέλος έχουμε τα μεταλλικά άλατα.

Είδη χημειοθεραπείας – Φυτικά αλκαλοειδή

Αυτό το είδος χημειοθεραπείας προέρχεται από συγκεκριμένα φυτά. Παραδείγματος χάρη, τα αλκαλοειδή βίγκα παράγονται από τη μυρτιά ή αλλιώς Καθάρανθο. Αυτή η ομάδα περιέχει επίσης τις ταξάνες, που παρασκευάζονται από τον φλοιό από το Έλατο του Ειρηνικού.

Όλα τα φυτικά αλκαλοειδή φάρμακα για τη χημειοθεραπεία, σε αντίθεση με την προηγούμενη ομάδα, εξαρτώνται από τους κυτταρικούς κύκλους. Αυτό σημαίνει ότι επιτίθενται στα κύτταρα ανάλογα με τη φάση διαίρεσης στην οποία βρίσκονται. Πέραν από τα βίγκα αλκαλοειδή και τις ταξάνες, σε αυτή την ομάδα ανήκουν οι ποδοφυλλοτοξίνες και τα ανάλογα της καμπτοθεκίνης.

Γιατρός μιλά με ασθενή

Ο/η γιατρός θα υποδείξει το είδος χημειοθεραπείας που θα χρησιμοποιηθεί με τη συγκατάθεση του/ης ασθενούς.

Ίσως σας ενδιαφέρει: 8 κοινά συμπτώματα του καρκίνου που οι άνθρωποι αγνοούν

Αντικαρκινικά αντιβιοτικά

Αυτό είναι ένα ακόμη είδος χημειοθεραπείας που προέρχεται από φυσικές ουσίες. Αντί όμως να παράγεται από φυτά, η χημειοθεραπεία έρχεται από ένα είδος μύκητα, τους Στρεπτομύκητες.

Τα αντικαρκινικά αντιβιοτικά επιδρούν στα καρκινικά κύτταρα σε διαφορετικές φάσεις του κυτταρικού κύκλου, και όχι σε συγκεκριμένο χρόνο, όπως οι τύποι που προαναφέραμε. Παρακάτω βρίσκονται οι πιο συχνές μορφές τους:

 • Ανθρακυκλίνες. Τέτοιες είναι η δοξορουβικίνη ή η επιρουβικίνη. Αυτά τα φάρμακα έχουν μακροπρόθεσμη καρδιοτοξική δράση.
 • Χρωμομυκίνες. Ένα παράδειγμα είναι η δακτινομυκίνη.
 • Η μιτομυκίνη.
 • Η βλεομυκίνη.

Είδη χημειοθεραπείας  – Αντιμεταβολίτες

Αυτό το είδος χημειοθεραπείας είναι αρκετά όμοιο με τα φυσικά μόρια που βρίσκονται στα κύτταρα. Έτσι, όταν τα κύτταρα αφομοιώνουν αυτές τις ουσίες στον κυτταρικό μεταβολισμό, είναι σε θέση να εμποδίσουν τη διαίρεση των κυττάρων.

Οι αντιμεταβολίτες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τις ουσίες στις οποίες επεμβαίνουν:

 • Ανταγωνιστές φολικού οξέος. Μεθοτρεξάτη.
 • Ανταγωνιστές πυριμιδίνης. 5-φθοριοουρακίλη ή καπεσιταβίνη.
 • Ανταγωνιστές πουρίνης. 6-μερκαπτοπουρίνη.
 • Αναστολείς της αδενοσινο-δεαμινάσης. Κλαδριβίνη, φλουδαραβίνη, νελαραμπίνη και πεντοστατίνη.
Ασθενής λαμβάνει χημειοθεραπεία

Αναστολείς τοποϊσομεράσης

Πρόκειται για φάρμακα των οποίων η δράση οφείλεται στην ικανότητά τους να επεμβαίνουν στη δράση των ενζύμων τοποϊσομεράσης (Ι και ΙΙ). Αυτά τα ένζυμα είναι υπεύθυνα για τη χειραγώγηση της δομής του DNA που είναι απαραίτητη για την αντιγραφή. Δύο παραδείγματα τέτοιων φαρμάκων είναι η ιρινοτεκάνη ή η ετοποσίδη.

Είδη χημειοθεραπείας – Διάφορα αντινεοπλασματικά

Όπως δείχνει το όνομα αυτής της ομάδας, περιέχει φάρμακα τα οποία δεν ανήκουν σε κανένα άλλο γκρουπ επειδή είναι μοναδικά. Ορισμένα από αυτά είναι:

 • Η μιτοτάνη.
 • Η ασπαραγινάση και η πεγκασπαργάση.
 • Η εστραμουστίνη.
 • Τα ρετινοειδή.

Συμπέρασμα

Πέραν από τη χημειοθεραπεία, υπάρχουν διάφορα είδη χημικών θεραπειών κατά του καρκίνου, όπως οι στοχευμένες θεραπείες, η ανοσοθεραπεία, ή η ορμονοθεραπεία. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επέτρεψαν στους γιατρούς να κάνουν μεγάλα βήματα στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε να έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας και χρειάζεται περισσότερη έρευνα στον τομέα των θεραπειών. Ο απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ιδιαίτερα συγκεκριμένων τύπων χημειοθεραπείας που θα επιτίθενται μόνο στα καρκινικά κύτταρα.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.


 • Chacon, R. D. (1973). QUIMIOTERAPIA. Cirugia Del Uruguay.
 • American Cancer Society. (2013). Quimioterapia para el cáncer de seno. 02/26/2013.
 • Lasquetty y Blanc, B. F. (1988). Quimioterapia antineoplásica. Revista de Enfermeria (Barcelona, Spain).

Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.