Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Η γενιά της ισότητας

Κάθε 8η Μαρτίου, ολόκληρος ο κόσμος γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Σε αυτό το άρθρο, θα σας μιλήσουμε για τα δικαιώματα των γυναικών στην υγεία.
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Η γενιά της ισότητας
Leonardo Biolatto

Γράφτηκε και επαληθεύτηκε από γιατρό Leonardo Biolatto.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιανουαρίου, 2023

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας έχει τις ρίζες της σε ένα μονοπάτι που χάραξαν εδώ και δεκαετίες, γυναίκες και φεμινιστικά κινήματα. Για την ακρίβεια, το 2020 εορτάζονται τα 25 χρόνια από το συνέδριο του Πεκίνου.

Αυτό το συνέδριο ήταν το τέταρτο Παγκόσμιο Συνέδριο για τις γυναίκες, και πραγματοποιήθηκε το 1995. Μετά από συναντήσεις και συζητήσεις, υιοθετήθηκε μια διακήρυξη που σημάδεψε μια σημαντική στιγμή για την ιστορία των γυναικείων δικαιωμάτων. Στο συνέδριο υπήρχαν περισσότεροι από 15.000 συμμετέχοντες, και πάνω από 30.000 ανεπίσημα άτομα.

Το σχέδιο του Πεκίνου ανέφερε τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου τομέα μέσα στα Ηνωμένα Έθνη ο οποίος θα διαχειρίζεται ζητήματα σχετικά με τη γυναίκα. Έπειτα, το 2010, δημιουργούνται τα Ηνωμένα Έθνη για τις Γυναίκες, εκπληρώνοντας τον στόχο του συνεδρίου του Πεκίνου.

Αυτόν τον χρόνο, επιλέχθηκε το ακόλουθο σύνθημα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: “Προέρχομαι από τη Γενιά της Ισότητας: για τα δικαιώματα των γυναικών.” Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στο γεγονός πως η ιστορία αντιπροσωπεύει μια αλλαγή των γενεών, όπου η ισότητα και η πρόσβαση στα δικαιώματα θα πρέπει να είναι περισσότερη λογικά.

Ωστόσο, ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Η πρόοδος είναι σημαντική, αλλά υπάρχουν ακόμη ζητήματα αναφορικά με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας. Τα δικαιώματα των γυναικών στην υγεία μπορούν, και θα πρέπει, να βελτιωθούν.

Παγκόσμια εργαλεία για την ισότητα

Γυναίκα μιλά με δύο γυναίκες γιατρούς

Τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι παγκόσμιοι οργανισμοί έχουν μηχανισμούς, μελέτες, ομάδες εργασίας, και κάνουν συναντήσεις για να βελτιώσουν την πρόσβαση των γυναικών στα δικαιώματά τους. Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μάς υπενθυμίζει:

  • Τη σύμβαση για την εξάλειψη των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών. Αυτή είναι γνωστή ως CEDAW. Ανακηρύχθηκε το 1979 και ολοκληρώθηκε το 1981. Πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης το οποίο έθεσε τα βασικά δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην υγεία.
  • Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το 2010, δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας προκειμένου να μελετηθεί η διάκριση κατά των γυναικών στις νομοθεσίες χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η ομάδα δίνει αναφορά στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, αναλύει αν το νομοθετικό σκέλος ακολουθεί τους κανόνες για την ισότητα.
  • Την επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών. Στον τομέα της υγείας υπάρχουν διακρίσεις. Για την ακρίβεια, υπάρχουν τόσο κατά των ασθενών, όσο και κατά των επαγγελματιών υγείας. Τα μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες για την καταπολέμηση αυτών των διακρίσεων πρέπει να υποβάλλονται, υπό τη μορφή αναφοράς, κάθε τέσσερα χρόνια σε μια επιτροπή ειδικών. Οι ειδικοί έχουν τη δυνατότητα να ερευνούν τις διακρίσεις και να προτείνουν μέτρα στα Ηνωμένα Έθνη.

Τα δικαιώματα των γυναικών στην υγεία

Παρά την ύπαρξη της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, αυτό δεν είναι αρκετό για να τονιστούν τα προβλήματα που βιώνουν οι γυναίκες σε ό,τι αφορά την υγεία τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, στις 28 Μαΐου ο κόσμος γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία της Γυναίκας. Τη γιορτή αυτή την πρότεινε η Λατινική Αμερική.

Γνωρίζουμε καλά ότι σε πολλές κουλτούρες, άνδρες και γυναίκες δεν περνούν τις ίδιες διαδικασίες στην υγεία. Επιπλέον, η προσβασιμότητα στα συστήματα υγείας είναι διαφορετική, όπως και στη λήψη φροντίδας. Ακόμη και η δυνατότητα απόκτησης πανεπιστημιακού πτυχίου στις επιστήμες υγείας είναι διαφορετική.

Οποιοδήποτε μέλος ιατρικής ομάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, θα πρέπει να λαμβάνει τη σωστή εκπαίδευση για να εγγυηθεί την υγειονομική περίθαλψη των γυναικών. Ομοίως, τα συστήματα υγείας θα πρέπει να δίνουν ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και άνδρες προκειμένου να γίνουν μέλη αυτών των συστημάτων, ιδιαίτερα σε διευθυντικές θέσεις στις οποίες κυριαρχούν οι άνδρες.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

Γυναίκα μιλά με τη γιατρό της

Ένας πυλώνας της υγείας των γυναικών είναι η σεξουαλική και αναπαραγωγική πτυχή. Πολλές από τις ανισότητες και τα προβλήματα προσβασιμότητας συμβαίνουν με τα αντισυλληπτικά. Επιπλέον, συμβαίνουν με τη φροντίδα της γέννας και τους γυναικολογικούς ελέγχους, όπως για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία ως μία κατάσταση σωματικής, πνευματικής, και κοινωνικής ευεξίας σε οτιδήποτε σχετικό με το αναπαραγωγικό σύστημα, τις λειτουργίες και τις διεργασίες του. Επίσης, αυτό υπονοεί και τα δικαιώματα για μια ελεύθερη σεξουαλική ζωή που προσφέρει πληρότητα.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και η προάσπιση της ισότητας δεν απορρίπτουν σε καμία περίπτωση τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, σε μεθόδους αντισύλληψης. Ομοίως, οι επαγγελματίες υγείας δε θα πρέπει να κρίνουν αυτές τις επιλογές.

Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η εξανθρωπισμένη φροντίδα της γέννας και της εγκυμοσύνης με σεβασμό στα δικαιώματα της γυναίκας. Σήμερα, υπάρχουν ακόμη γυναίκες οι οποίες υποφέρουν από ψυχολογική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης από τους γιατρούς ή τις μαίες που τις φροντίζουν. Το σύστημα υγείας θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα ζεστό και υποστηρικτικό περιβάλλον σε όλη τη διαδικασία.

Η ευκαιρία να γιορτάσετε την ισότητα στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας είναι μια ευκαιρία να εξελίξουμε τα ίσα δικαιώματα. Όμως, κάνουμε ακόμη πρόοδο αναφορικά με την πραγματική ισότητα των φύλων.

Στην υγεία, οι νόμοι και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα. Κάθε γυναίκα αξίζει να λαμβάνει την καλύτερη δυνατή φροντίδα, όπου και αν ζει, ανεξάρτητα από την κατάστασή της. Δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.

Τέλος, αν είστε θύμα κακής φροντίδας, άνισης μεταχείρισης στον τομέα της υγείας, ή έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματά σας ως ασθενής, δε θα πρέπει να διστάσετε να το αναφέρετε. Πολλές χώρες έχουν ήδη χώρους και γραφεία εξ’ ολοκλήρου αφιερωμένα στην αντιμετώπιση φεμινιστικών ζητημάτων.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.


  • Valls-Llobet, Carme. Mujeres, salud y poder. Ediciones Cátedra, 2013.
  • Cook, Rebecca J., Bernard M. Dickens, and Mahmoud F. Fathalla. Salud reproductiva y derechos humanos: integración de la medicina, la ética y el derecho. Profamilia, 2003.
  • Peláez Mendoza, Jorge. “Salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes: una mirada desde la óptica de los derechos humanos.” Revista cubana de obstetricia y ginecología 34.2 (2008): 0-0.
  • Franco-Giraldo, Álvaro, and Carlos Álvarez-Dardet. “Derechos humanos, una oportunidad para las políticas públicas en salud.” Gaceta Sanitaria 22.3 (2008): 280-286.
  • Galdos Silva, Susana. “La conferencia de El Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos, como base para la salud sexual y reproductiva.” Revista peruana de medicina experimental y salud pública 30 (2013): 455-460.
  • López, A., and L. Abracinskas. “El debate social y político sobre la ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva.” Cuadernos del UNFPA, serie Divulgación (2009).

Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.