Υψηλό ή χαμηλό RDW στην αιματολογική μέτρηση: Τι σημαίνει;

Η εξέταση αίματος RDW αποτελεί μέρος της πλήρους εξέτασης αίματος. Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της αναιμίας και καταστάσεων όπως η μεσογειακή αναιμία.
Υψηλό ή χαμηλό RDW στην αιματολογική μέτρηση: Τι σημαίνει;
Leonardo Biolatto

Γράφτηκε και επαληθεύτηκε από γιατρό Leonardo Biolatto.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιουνίου, 2024

Μία από τις παραμέτρους που συχνά προκαλούν ανησυχία μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων της γενικής αίματος είναι το RDW (πλάτος κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων) ή “τεστ πλάτους κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων”. Δείχνει τη μεταβλητότητα του μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά οξυγόνου από τους πνεύμονες στα υπόλοιπα κύτταρα του σώματος. Τι υποδηλώνουν οι υψηλές ή οι χαμηλές τιμές;

Ένα υψηλό RDW υποδηλώνει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του μεγέθους των μικρότερων και των μεγαλύτερων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Συνήθως ισχύει για τις περιπτώσεις όπου πολλά ερυθρά αιμοσφαίρια είναι μεγαλύτερα από το φυσιολογικό, αν και μπορεί να ισχύει και το αντίθετο. Αυτό το κριτήριο χρησιμοποιείται τακτικά στη διάγνωση της αναιμίας.

Εάν οι τιμές είναι χαμηλότερες από αυτές που θεωρούνται φυσιολογικές, αυτό συνήθως δεν υποδηλώνει κάποια ασθένεια, εκτός εάν παρατηρηθεί ότι και άλλες μεταβλητές – όπως ο μέσος σωματοσωματιδιακός όγκος (MCV)- είναι επίσης χαμηλές. Στο παρακάτω άρθρο, θα σας πούμε περισσότερα για τη σημασία αυτού του δείκτη στη γενική αίματος.

Τι είναι το RDW;

Το RDW (πλάτος κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων ) είναι μια παράμετρος που αποτελεί μέρος της γενικής αίματος ή της εξέτασης CBC. Αντικατοπτρίζει την κατανομή του μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων (ερυθροκυττάρων) και εκφράζεται σε ποσοστά, με φυσιολογικές τιμές 12 έως 15%.

Ένας όρος που συνήθως αναφέρεται σε κάτι παρόμοιο είναι ανισοκυττάρωση, αν και αυτή είναι συνέπεια της άμεσης παρατήρησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε επίχρισμα περιφερικού αίματος (στο μικροσκόπιο).

La anisocitosis puede coexistir con el RDW
Σε αυτό το επίχρισμα περιφερικού αίματος μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο της ανισοκυττάρωσης, κατά το οποίο υπάρχει διαφοροποίηση στο μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Πρόκειται για μια ξεχωριστή αλλοίωση που σχετίζεται όμως με το RDW.

Επιστρέφοντας στο RDW, εάν το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από 15%, είναι ενδεικτικό αλλοιώσεων στο αίμα. Δεν είναι μια πολύ συγκεκριμένη παράμετρος, καθώς τα αίτια αυτών των μεταβολών του όγκου μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά, όπως η έλλειψη βιταμίνης Β12 και ο αλκοολισμός.

Επομένως, πρόκειται για μια εξέταση που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη διάγνωση των διαφόρων τύπων αναιμίας. Μερικές φορές χρησιμοποιείται επίσης ταυτόχρονα με άλλες εξετάσεις για την επιβεβαίωση καταστάσεων όπως η μεσογειακή αναιμία, η ηπατική και νεφρική νόσος, ο διαβήτης, ακόμη και για ορισμένους τύπους όγκου.

Τι σημαίνει υψηλή τιμή RDW στη γενική αίματος;

Όταν η τιμή RDW είναι υψηλή στη γενική αίματος σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη διακύμανση στο μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Όταν οι τιμές RDW παρατηρούνται υψηλές, γίνεται ερμηνεία μαζί με τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης και του μέσου σωματομετρικού όγκου (MCV) για να γίνει διάκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων αναιμίας ή άλλων ασθενειών.

Τα πιο συνηθισμένα αίτια της περιλαμβάνουν τις ακόλουθες καταστάσεις:

  • Αναιμία από έλλειψη σιδήρου: Αυτό συμβαίνει λόγω έλλειψης σιδήρου, οπότε η αιμοσφαιρίνη δεν μπορεί να συντεθεί σωστά. Ως εκ τούτου, η αιμοσφαιρίνη θα είναι χαμηλή και η MCV μειωμένη.
  • Μεγαλοβλαστική αναιμία: Προκαλείται από έλλειψη φυλλικού οξέος ή βιταμίνης Β12, που είναι απαραίτητη για τη σύνθεση του DNA στα πρόδρομα κύτταρα αυτών των κυττάρων. Η χαμηλή αιμοσφαιρίνη και οι υψηλές τιμές MCV είναι χαρακτηριστικά αυτής της νόσου.
  • Θαλασσαιμίες: Πρόκειται για μια ομάδα γενετικών διαταραχών στις οποίες συντίθενται μη φυσιολογικές μορφές αιμοσφαιρίνης. Τόσο η αιμοσφαιρίνη όσο και οι τιμές στο MCV θα ήταν χαμηλές.
  • Ηπατική νόσος: Από τη στιγμή που οι λειτουργίες του ήπατος και της αποβολής των άχρηστων ουσιών διαταράσσονται όταν υπάρχει κάποια ασθένεια, το μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων συχνά μεταβάλλεται.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Plos One υποδηλώνουν ότι το υψηλό RDW στη γενική αίματος έχει προγνωστική αξία για άλλες χρόνιες ασθένειες, όπως ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιαγγειακές παθολογίες (ιδίως η καρδιακή ανεπάρκεια) και ο καρκίνος.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για την αποκατάσταση των τιμών RDW σε φυσιολογικά επίπεδα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να γίνει διάγνωση της νόσου που προκαλεί τη μεταβολή, ώστε να ακολουθηθεί ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό πρωτόκολλο.

Συστάσεις

Για να μειωθεί το υψηλό RDW, είναι απαραίτητο να παρέμβουμε στην υποκείμενη αιτία. Οι θεραπευτικές επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τη σχετική ασθένεια. Ωστόσο, ορισμένες γενικές συμβουλές που βοηθούν στην επαναφορά αυτών των παραμέτρων σε φυσιολογικές τιμές είναι οι ακόλουθες:

Τι σημαίνει χαμηλή τιμή RDW;

Μια χαμηλή τιμή RDW στη γενική αίματος δεν έχει συνήθως κλινική σημασία, καθώς δεν είναι ενδεικτική κάποιας νόσου. Ειδικά όταν οι άλλες παράμετροι (αιμοσφαιρίνη και MCV) δεν έχουν μεταβληθεί.

Ωστόσο, εάν ο μέσος σωματοσωματιδιακός όγκος (MCV) έχει μεταβληθεί και το RDW είναι χαμηλό, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί εάν αυτό οφείλεται σε ασθένειες όπως νεφρικά προβλήματα, HIV, καρκίνο, διαβήτη ή ηπατική νόσο. Ο γιατρός σας μπορεί να σας προτείνει πρόσθετες εξετάσεις.

Το υψηλό RDW υποδηλώνει συχνά αναιμία

Διάφορες διαταραχές που επηρεάζουν τον όγκο των ερυθρών αιμοσφαιρίων μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο RDW. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σχετίζεται με αναιμίες ανεπάρκειας (όπως η σιδηροπενική αναιμία και η μεγαλοβλαστική αναιμία). Μπορεί επίσης να υποδηλώνει μεσογειακή αναιμία, ηπατική νόσο και άλλες χρόνιες παθήσεις.

Όποια και αν είναι η περίπτωση, είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια για να μάθετε ποια ασθένεια κρύβεται πίσω από αυτή την αλλοίωση στο αιμοδιάγραμμα. Μόλις διαπιστωθεί, ο γιατρός μπορεί να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με την κατάλληλη θεραπεία για την κατάσταση.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.


  • Fava, C., Cattazzo, F., Hu, Z. D., Lippi, G., & Montagnana, M. (2019). The role of red blood cell distribution width (RDW) in cardiovascular risk assessment: useful or hype? Annals of Translational Medicine7(20), 581. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6861793/
  • Hu, Z., Sun, Y., Wang, Q., Han, Z., Huang, Y., Liu, X., Ding, C., Hu, C., Qin, Q., & Deng, A. (2013). Red blood cell distribution width is a potential prognostic index for liver disease. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine51(7), 1403–1408. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23314558/
  • Loprinzi, P. D. (2015). Sleep duration and sleep disorder with red blood cell distribution width. American Journal of Health Behavior, 39(4), 471–474. https://doi.org/10.5993/AJHB.39.4.3
  • Loprinzi, P. D., Loenneke, J. P., & Abe, T. (2015). The association between muscle strengthening activities and red blood cell distribution width among a national sample of U.S. adults. Preventive Medicine, 73(1), 130–132. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.01.011
  • Said, A. S., Spinella, P. C., Hartman, M. E., Steffen, K. M., Jackups, R., Holubkov, R., Wallendorf, M., & Doctor, A. (2017). RBC Distribution Width: Biomarker for Red Cell Dysfunction and Critical Illness Outcome? Pediatric Critical Care Medicine: a journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies, 18(2), 134–142. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5291765/
  • Sharma, D. (2015). Significance of red cell distribution width in the diagnosis of iron deficiency anemia: An observational study from India. Journal of Pediatrics & Neonatal Care, 3(1), 62–65. https://doi.org/10.15406/jpnc.2015.02.00102

Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.