Αιμοφιλία στις γυναίκες: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Η αιμοφιλία στις γυναίκες αυξάνει τον κίνδυνο βαριάς αιμορραγίας στην εμμηνόρροια ή της αιμορραγίας μετά τον τοκετό. Θα σας πούμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε στο σημερινό μας άρθρο.
Αιμοφιλία στις γυναίκες: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τελευταία ενημέρωση: 05 Απριλίου, 2021

Η αιμοφιλία στις γυναίκες είναι μια διαταραχή του αίματος η οποία γίνεται συμπτωματική σε εξαιρετικά ελάχιστες περιπτώσεις. Πρόκειται για μια πάθηση η οποία αλλοιώνει τον τρόπο πήξης του αίματος. Γι’ αυτό, αυτά τα άτομα είναι πολύ ευαίσθητα στην αιμορραγία.

Αυτό που συμβαίνει με αυτή την ασθένεια είναι ότι συνδέεται με το χρωμόσωμα Χ. Έτσι, οι περισσότερες γυναίκες είναι ασυμπτωματικοί φορείς και οι άνδρες υποφέρουν περισσότερο από αυτή την ασθένεια.

Σε αυτό το άρθρο, θα σας εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει και πώς εκδηλώνεται.

Τι είναι η αιμοφιλία στις γυναίκες;

Πριν μιλήσουμε για τις ιδιαιτερότητες της αιμοφιλίας στις γυναίκες και την κληρονομικότητά της, ας εξηγήσουμε τι είναι αυτή η πάθηση. Πρόκειται για γενετική διαταραχή η οποία είναι κληρονομική και συνδέεται με το χρωμόσωμα Χ.

Τα γονίδια που κωδικοποιούν τους παράγοντες πήξης του αίματος, ειδικότερα τους VIII και IX, βρίσκονται σε αυτό το χρωμόσωμα. Αυτές οι πρωτεΐνες επιτρέπουν στο αίμα να πήζει μετά από έναν τραυματισμό και έτσι να τίθεται υπό έλεγχο η αιμορραγία.

Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που συμβαίνει είναι πως ένας από τους δύο παράγοντες δεν παράγεται ή δε συντίθεται αρκετά. Κατά συνέπεια, όταν τραυματιστείτε, είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά, το αίμα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να πήξει και γι’ αυτό χάνετε περισσότερο.

Το πρόβλημα με αυτά τα άτομα είναι πως είναι επιρρεπή στη βαριά αιμορραγία μετά από ακόμη και μια απλή γρατζουνιά. Για την ακρίβεια, η εσωτερική αιμορραγία είναι πιο ανησυχητική, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα όργανα και τις αρθρώσεις εξαιτίας της αιμορραγίας.

Γιατρός συμπληρώνει τα αποτελέσματα εξετάσεων αίματος
Η αιμοφιλία είναι μια διαταραχή η οποία δυσκολεύει την πήξη του αίματος. Γι’ αυτό, όσοι την έχουν μπορούν να υποφέρουν από σοβαρή αιμορραγία.

Γιατί είναι συχνή στις γυναίκες η αιμοφιλία;

Η αιμοφιλία στις γυναίκες, όπως ήδη αναφέραμε, είναι μια διαταραχή η οποία δεν προκαλεί συμπτώματα, συνήθως. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες γυναίκες οι οποίες εμφανίζουν σημάδια όμοια με αυτά που εμφανίζουν οι άνδρες.

Το χρωμόσωμα Χ είναι ο φορέας αυτής της ασθένειας. Είναι ένα από τα χρωμοσώματα φύλου. Στις γυναίκες υπάρχουν δύο, ενώ οι άνδρες έχουν ένα Χ και ένα Υ. Στα αρσενικά μωρά, το χρωμόσωμα Χ κληρονομείται από τη μητέρα ενώ το Υ από τον πατέρα.

Έτσι, όταν ένας άνδρας έχει ένα προβληματικό χρωμόσωμα Χ (το οποίο κληρονομείται από τη μητέρα, φορέα αιμοφιλίας), η ασθένεια εμφανίζεται αμέσως. Εκτιμάται πως επηρεάζει ένα στα 5.000 νεογέννητα αρσενικά μωρά.

Όμως, στις γυναίκες, επειδή έχουν δύο χρωμοσώματα Χ, η ασθένεια δεν εμφανίζεται απαραιτήτως. Για να είναι μια γυναίκα συμπτωματική, και τα δύο χρωμοσώματα θα πρέπει να έχουν το γονίδιο που ενεργοποιεί την αλλοιωμένη αιμοφιλία.

Οι γυναίκες είναι οι πιο συχνοί φορείς

Οι γυναίκες είναι συχνότερα φορείς της αιμοφιλίας. Με άλλα λόγια, έχουν ένα αλλοιωμένο γονίδιο σε ένα από τα δύο χρωμοσώματα Χ. Επειδή το άλλο χρωμόσωμα είναι φυσιολογικό, ο παράγοντας πήξης λειτουργεί, αν και σε μικρότερη συγκέντρωση από την κανονική.

Εξαιτίας αυτού, μπορούν να αιμορραγούν όπως ένα υγιές άτομο. Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος έρχεται όταν θελήσουν να κάνουν παιδιά, καθώς μπορούν να περάσουν σε αυτά το προβληματικό χρωμόσωμα Χ. Αν συμβεί αυτό και το παιδί είναι αρσενικό, τότε θα εμφανίσει την ασθένεια.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της αιμοφιλίας στις γυναίκες;

Παρότι η αιμοφιλία στις γυναίκες είναι ασυμπτωματική συνήθως, υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι. Συχνά μοιάζει με αυτή των ανδρών, καθώς και άλλοι παράμετροι επηρεάζουν την παραγωγή αυτού του πηκτικού παράγοντα.

Παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει κάποια ηπατική νόσος, εγκυμοσύνη ή άγχος, ίσως υπάρξει μειωμένη συγκέντρωση αυτών των παραγόντων. Όταν η συγκέντρωση του παράγοντα VIII ή IX δε φτάνει στο 60%, τότε ίσως εμφανιστούν αιμορραγικά συμπτώματα.

Για την ακρίβεια, όσο χαμηλότερη είναι η συγκέντρωση, τόσο πιο εύκολα μπορεί να υπάρξει αιμορραγία. Γι’ αυτόν τον λόγο η αιμοφιλία σε συμπτωματικές γυναίκες μοιάζει με την ήπια αιμοφιλία των ανδρών.

Μελέτες δείχνουν ότι γυναίκες με αυτή τη διαταραχή έχουν μεγαλύτερη τάση να αιμορραγούν μετά από ένα χειρουργείο. Επίσης, έχουν συχνά βαριά περίοδο ή αιμορραγία μετά τον τοκετό.

Φιαλίδια με δείγμα αίματος-αιμοφιλία στις γυναίκες
Στις γυναίκες με συμπτωματική αιμοφιλία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας μετά από ένα χειρουργείο.

Τι να κάνετε για την αιμοφιλία

Η ανίχνευση της πάθησης είναι σημαντική καθώς θέτει σε κίνδυνο την υγεία των γυναικών. Γι’ αυτό, οποιοδήποτε οικογενειακό ιστορικό αιμοφιλίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν. Επίσης, μπορούν να μετρηθούν οι συγκεντρώσεις των παραγόντων πήξης του αίματος. Αυτό γίνεται, ιδανικά, στην παιδική ή εφηβική ηλικία.

Η πρόληψη της αιμορραγίας είναι ένα από τα σημεία κλειδιά για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων, ειδικά όταν εκτελείται κάποιο χειρουργείο ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έτσι, οι γιατροί θα πρέπει να κάνουν προκαταρκτικές ιατρικές εξετάσεις.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.


  • Información básica sobre la hemofilia | Hemofilia | NCBDDD | CDC. (n.d.). Retrieved July 10, 2020, from https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/hemophilia/facts.html
  • Mehta P, Reddivari AKR. Hemophilia. [Updated 2020 Jun 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551607/
  • Salen P, Babiker HM. Hemophilia A. [Updated 2020 Jun 29]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470265/
  • Mingot Castellano, M. E. (2016). Fenotipo hemostático en mujeres portadoras de hemofilia A: características del perfil hemorrágico y el riesgo cardiovascular. Repercusión en la calidad de vida relacionada con la salud. Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=152648&info=resumen&idioma=SPA
  • Mauser-Bunschoten Van Creveldkliniek, E. P. (n.d.). TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA PORTADORAS DE HEMOFILIA SINTOMÁTICAS. Retrieved from www.wfh.org
  • Konkle BA, Huston H, Nakaya Fletcher S. Hemophilia A. 2000 Sep 21 [Updated 2017 Jun 22]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2020. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1404/
  • InformedHealth.org [Internet]. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-. Hemophilia: Overview. 2016 Mar 10 [Updated 2019 Aug 29]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK355296/

Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.