Αποκάλυψη περιφερικής φλέβας: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η αποκάλυψη περιφερικής φλέβας ενδείκνυται σε ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται καθετήρα στη φλέβα τους και η διαδικασία δε μπορεί να γίνει διαδερματικά.
Αποκάλυψη περιφερικής φλέβας: Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Leonardo Biolatto

Έχει εξετασθεί και εγκριθεί από: γιατρό Leonardo Biolatto.

Έχει γραφτεί από Equipo Editorial

Τελευταία ενημέρωση: 21 Δεκεμβρίου, 2022

Η αποκάλυψη περιφερικής φλέβας είναι μια χειρουργική επέμβαση που έχει ως στόχο την έκθεση της φλέβας ενός άκρου ή του λαιμού. Σκοπός της επέμβασης είναι η εισαγωγή φλεβοκαθετήρα είτε κοντού, είτε με μήκος το οποίο φτάνει την κοίλη φλέβα ή τον δεξιό καρδιακό κόλπο.

Η πρόσβαση εξασφαλίζεται με ένα σημείο υποδοχής το οποίο εμφυτεύεται στη φλέβα και προσφέρει ασφαλή και μόνιμη πρόσβαση στη φλέβα.

Γι’ αυτό, οι ειδικοί συνιστούν την αποκάλυψη περιφερικής φλέβας σε ασθενείς που χρειάζονται τοποθέτηση καθετήρα στη φλέβα τους και η διαδερματική πρόσβαση δεν είναι εφικτή.

Οι ιατροί τη χρησιμοποιούν συχνά σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ανάγκη από συνεχή χορήγηση ενέσιμων φαρμάκων όπως, για παράδειγμα, ασθενείς που κάνουν χημειοθεραπεία.  Αυτή η διαδικασία ονομάζεται επίσης φλεβοκτομή.

Αποκάλυψη περιφερικής φλέβας – Πλεονεκτήματα

Η αποκάλυψη περιφερικής φλέβας είναι μια ανοικτή χειρουργική επέμβαση. Στην ίδια επέμβαση, ο/η γιατρός ανοίγει και εξασφαλίζει πρόσβαση στην κεφαλική φλέβα.

Αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του/ης ασθενούς λόγω των παρακάτω χαρακτηριστικών:

 • Οι ειδικοί μπορούν να εισάγουν μακριούς καθετήρες με απευθείας απεικόνιση της φλέβας.
 • Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να χορηγήσουν τη χημειοθεραπεία, ολική παρεντερική θρέψη, ή υπερτονικά διαλύματα.
 • Μπορούν να τοποθετήσουν το άκρο του καθετήρα στο κέντρο της φλέβας.
 • Με τη χρήση του καθετήρα, οι ειδικοί μπορούν να καταγράφουν την πίεση της κεντρικής φλέβας.
 • Οι καθετήρες μπορούν να παραμείνουν στη θέση τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμη και χρόνια.

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι καθώς οι ειδικοί μπορούν να τοποθετήσουν το άκρο σε μια μεγάλη φλέβα ή τον δεξιό καρδιακό κόλπο, μπορούν να αποτρέψουν την ανάπτυξη σκλήρωσης και φλεβίτιδας.

Και οι δύο παθήσεις μπορούν να εμφανιστούν όταν αυτές οι θεραπείες περνούν από το αίμα με ένεση μέσα στην περιφερική φλέβα, με τη χρήση κοντών καθετήρων.

Αποκάλυψη περιφερικής φλέβας – Τεχνική

Εξέταση αίματος

Το πρώτο πράγμα που λαμβάνεται υπόψη για τη σωστή εκτέλεση αυτής της τεχνικής είναι η θέση του/ης ασθενούς. Αυτό θα εξαρτηθεί από το σημείο το οποίο θα επιλέξει το ιατρικό προσωπικό να εκτελέσει την επέμβαση.

Στους ενήλικες, η περιοχή που επιλέγεται συνήθως είναι το πρόσθιο μέσο τμήμα του βραχίονα, δηλαδή πάνω από τον αγκώνα. Στόχος είναι η επεξεργασία της βασιλικής φλέβας. Άλλα σημεία που χρησιμοποιούνται συχνά είναι:

 • Η έξω σφαγίτιδα φλέβα του λαιμού.
 • Η κεφαλική φλέβα στον δελτοθωρακικό κρημνό.
 • Η σαφηνής φλέβα στον μηρό.

Σε περίπτωση που ο/η ασθενής είναι παιδί, η διαδικασία επικεντρώνεται στη σαφηνή φλέβα. Αυτό σημαίνει ένα εκατοστό πάνω και μπροστά στον έσω ή μέσο σφυρό του αστραγάλου.

Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι, αν το επιτρέπει η κατάσταση του/ης ασθενούς, ο/η χειρούργος θα πρέπει πάντοτε να εξηγεί τη διαδικασία και να λαμβάνει έγκριση πριν την έναρξή της.

Εφόσον επιλεγεί το σημείο όπου θα γίνει η επέμβαση, ο/η ασθενής θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση. Αν η επέμβαση γίνει στον βραχίονα ή στον δελτοθωρακικό κρημνό, θα ασφαλιστεί η θέση του βραχίονα.

Ο/η γιατρός θα πρέπει να φορά πάντα τα σωστά ρούχα, δηλαδή σκούφο, μάσκα, αποστειρωμένη ρόμπα, και γάντια.

Επιπλοκές

Νοσοκόμα παίρνει αίμα

Γενικά, οι επιπλοκές που σχετίζονται με αυτή την τεχνική βασίζονται στη χειρουργική επέμβαση που θα επιλεγεί. Έτσι, οι κίνδυνοι του χειρουργείου έχουν να κάνουν με τον καθετήρα κατά την τοποθέτηση (in situ) ή είναι μετεγχειρητικοί, όπου συνήθως εμφανίζονται κατά την μετεγχειρητική περίοδο.

Πρώτα απ’ όλα, αυτές είναι οι πιο συχνές επιπλοκές κατά την επέμβαση:

 • Ανικανότητα ή δυσκολία αναγνώρισης ή κατεύθυνσης μιας φλέβας.
 • Ρήξη φλέβας ή αρτηριακών συνδέσμων. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να υπάρξουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις.
 • Ρήξη φλέβας, μελάνιασμα, ή αρτηριακή απολίνωση.
 • Δυσκολία μετακίνησης του καθετήρα.

Επιπλέον, οι μετεγχειρητικές επιπλοκές βασίζονται στην τοποθέτηση του καθετήρα στη φλέβα. Αυτό μπορεί να συμβεί εξαιτίας της έλλειψης φροντίδας ή επειδή παρέμεινε για μεγάλες περιόδους. Οι κίνδυνοι είναι οι εξής:

 • Φλεβική θρομβοεμβολή.
 • Φλεβίτιδα – αυτό το πρόβλημα προκαλείται όταν ο καθετήρας παραμένει στη φλέβα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Συσσώρευση πύου στο σημείο τομής – αυτό προκαλείται κυρίως λόγω μολυσμένων αιματωμάτων τα οποία, στη χειρότερη περίπτωση, μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη γενικής σήψης.

Γι’ αυτό και είναι σημαντική η μετεγχειρητική φροντίδα. Για παράδειγμα, οι ειδικοί προτείνουν τον χειρισμό του καθετήρα με αποστειρωμένες γάζες. Έτσι, αποφεύγονται τα βακτήρια και ο καθετήρας παραμένει στη θέση του κατά τον χειρισμό ή όταν κινείται ο/η ασθενής.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.


 • Selene Aideé, V. F., José Ángel, B. C., Jesús, T. J., José Luis, J. C., Wulfrano, R. A., & Eduardo E, M.-J. (2012). Modelo biológico no vivo para la enseñanza de la técnica de venodisección en alumnos de pregrado de la carrera de medicina. Cir. Gen.
 • Rojas, G., Gerson, R., & Lázaro, M. (1992). Acceso vascular con catéteres Broviac-Hickman. Rev. Inst. Nac. Cancerol. (Méx.).
 • Cabrera, C., Méndez, M., Fierro, F., Molina, I., Niño, J., & Beltrán, J. (2011). Catéteres parcialmente implantables en niños con enfermedades onco-hematológicas. CIRUPED.

Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.