Τι είναι η κινησιοθεραπεία και σε ποιους συνιστάται;

Η κινησιοθεραπεία είναι μια πρακτική που εντάσσεται στον κλάδο της φυσικοθεραπείας. Αποτελείται από την εφαρμογή μιας σειράς κινήσεων και διαφόρων τεχνικών, που εκτελούνται από τους ίδιους τους ασθενείς ή με την παρέμβαση του θεραπευτή.
Τι είναι η κινησιοθεραπεία και σε ποιους συνιστάται;
Leonardo Biolatto

Έχει εξετασθεί και εγκριθεί από: γιατρό Leonardo Biolatto.

Έχει γραφτεί από Rafael Victorino Muñoz

Τελευταία ενημέρωση: 18 Δεκεμβρίου, 2022

Η κινησιοθεραπεία είναι μια πρακτική που εντάσσεται στον κλάδο της φυσικοθεραπείας. Αποτελείται από την εφαρμογή μιας σειράς κινήσεων και διαφόρων τεχνικών, που εκτελούνται από τους ίδιους τους ασθενείς ή με την παρέμβαση του θεραπευτή.

Οι ασκήσεις γίνονται με σκοπό τη βελτιστοποίηση της γενικής κατάστασης της υγείας των μυών και των αρθρώσεων ενός ατόμου μέσω της διάτασης και της ενδυνάμωσής τους. Αυτό βοηθά στις διαδικασίες αποκατάστασης, καθώς και στην πρόληψη των κινητικών αλλοιώσεων.

Η πρακτική αυτή δεν συνίσταται στη χρήση μασάζ ή στην εφαρμογή αλοιφών ή επιδέσμων. Αντίθετα, περιλαμβάνει εξελιγμένες τεχνικές (όπως ηλεκτροθεραπεία ή υδροθεραπεία), ακόμη και τη χρήση διαφόρων τύπων εξοπλισμού, εργαλείων και συσκευών (όπως υπερήχων).

Τι είναι η κινησιοθεραπεία και σε τι συνίσταται;

Ο εν λόγω όρος προέρχεται από την λέξη “κίνηση”. Με την προσθήκη της λέξης θεραπεία, ετυμολογικά μιλώντας, η κυριολεκτική σημασία αυτής της λέξης θα ήταν “θεραπεία της κίνησης”.

Αυτό το σύνολο τεχνικών αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επιστημονικού κλάδου: της φυσιοθεραπείας. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κινησιοθεραπεία αποτελείται από την πρακτική εφαρμογή των αρχών της κινησιολογίας. Ωστόσο, ο σκοπός της είναι τόσο θεραπευτικός όσο και προληπτικός.

Προσανατολίζεται στη θεραπεία, αποκατάσταση και πρόληψη τραυματισμών ή καταστάσεων που σχετίζονται με την κίνηση.

Έτσι, στην αρχή της θεραπείας, ο θεραπευτής πραγματοποιεί ένα τεστ για να αξιολογήσει την ποιότητα και το είδος της μυϊκής απόκρισης εντοπίζοντας δυσλειτουργικές περιοχές ή ενέργειες που εκτελούνται λανθασμένα και που μπορούν να οδηγήσουν στην επιδείνωση της υγείας των αρθρώσεων, των μυών, ακόμη και των οστών. Μόλις προσδιοριστεί ο τύπος του προβλήματος, ο κινησιοθεραπευτής αναπτύσσει ένα σχέδιο προσέγγισης.

Γιατί κινησιοθεραπεία;

Στην κινησιοθεραπεία παρατηρείται και αναλύεται η ανταπόκριση των μυών και των αρθρώσεων σε συγκεκριμένες προσπάθειες για τον εντοπισμό πιθανών ανισορροπιών. Έτσι, μπορούν να διορθωθούν τα προβλήματα κινητικότητας και να προληφθούν οι τραυματισμοί ή οι παθήσεις που σχετίζονται με την υπερβολική άσκηση, την καθιστική ζωή ή την κακή στάση του σώματος.

Πρόκειται για μια μη φαρμακολογική εναλλακτική λύση για την προαγωγή της υγείας και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων διαφόρων παθήσεων, όπως ο πόνος, η δυσκαμψία ή η περιορισμένη κίνηση.

Με αυτή την έννοια, είναι θεραπευτική, προληπτική, ακόμη και διαμορφωτική. Και με αυτές τις τεχνικές, πρόκειται επίσης για εκπαίδευση. Ο ασθενής αποκτά επίγνωση του σώματός του και των κινήσεών του.

Σε γενικές γραμμές, οι στόχοι της κινησιοθεραπείας αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή στην επεξεργασία πτυχών όπως οι ακόλουθες:

 • Ιδιοδεκτικότητα και στάση του σώματος
 • Δύναμη: για την αύξηση της μυϊκής δύναμης
 • Χαλάρωση: ανακούφιση από τη μυϊκή ένταση
 • Ακρίβεια: για τη βελτίωση της κίνησης για συγκεκριμένες εργασίες
 • Συντονισμός: στη χρήση διαφόρων μυών ή τμημάτων του σώματος
 • Αντοχή: για τη διατήρηση της ικανότητας εργασίας σε βάθος χρόνου
 • Διατάσεις: εργασία για την ελαστικότητα και το εύρος της κίνησης
kinesiotherapy for knee injuries
Οι αθλητές μπορεί να χρειαστούν έναν κινησιοθεραπευτή για την πρόληψη τραυματισμών ή για τη θεραπεία ενός υπάρχοντος προβλήματος.

Ταξινόμηση της κινησιοθεραπείας

Η κινησιοθεραπεία μπορεί να ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα με πτυχές όπως ο χρόνος στον οποίο λαμβάνει χώρα, ο σκοπός της, οι τεχνικές και οι πόροι. Ας ρίξουμε μια ματιά.

Ανάλογα με τη χρονική στιγμή

Πρώτον, μπορούμε να μιλήσουμε για προληπτική κινησιοθεραπεία. Όπως υποδηλώνει το όνομά της, αυτό το είδος θεραπείας εφαρμόζεται πριν από την εμφάνιση τραυματισμών ή προβλημάτων. Ή μάλλον, γίνεται για να τα αποτρέψει από το να εμφανιστούν.

Η θεραπευτική αυτή πρακτική είναι αυτή που εφαρμόζεται μετά από μια ασθένεια ή έναν τραυματισμό για να βοηθήσει στην ανάρρωση. Έτσι, μπορεί να προταθεί ένα πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης.

Ανάλογα με τη δραστηριότητα του ασθενούς

Μια άλλη ταξινόμηση έχει να κάνει με τη δραστηριότητα ή την παρέμβαση του ασθενούς πριν από τη θεραπεία. Κατά συνέπεια, η κινησιοθεραπεία μπορεί να είναι παθητική εάν οι κινήσεις δεν εκτελούνται εκούσια από τον ασθενή αλλά από τον θεραπευτή.

Με τη σειρά της, εντός της κατηγορίας της παθητικής κινησιοθεραπείας, υπάρχουν δύο υποκατηγορίες:

 1. Χαλαρή: Αυτό συμβαίνει αν η διάταση δεν είναι πολύ απαιτητική ή επώδυνη.
 2. Αναγκαστική: Αυτό συμβαίνει όταν οι κινήσεις φτάνουν στα όρια των αρθρώσεων.

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της ενεργητικής κινησιοθεραπείας, ο ασθενής είναι εκείνος που εκτελεί τις κινήσεις εκούσια, αν και σε αυτό συχνά βοηθάει κάποιος επαγγελματίας υγείας. Στο πλαίσιο αυτής της μορφής, υπάρχουν δύο τρόποι:

 1. Υποβοηθούμενη κινησιοθεραπεία
 2. Κινησιοθεραπεία με αντίσταση

Στην πρώτη περίπτωση, ο ασθενής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει την πλήρη κίνηση, οπότε υποβοηθείται πλήρως ή εν μέρει, με το χέρι ή με όργανα. Στη δεύτερη μορφή, εφαρμόζονται χειροκίνητες ή ενόργανες αντιστάσεις (με τροχαλίες, ελατήρια, βάρη).

Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής

Ο πιο γνωστός τομέας εφαρμογής της κινησιοθεραπείας είναι ο τομέας της υγείας, δηλαδή η ανάπτυξη προγραμμάτων αποκατάστασης ή συμπληρωματικών θεραπειών για ασθενείς με διάφορες ασθένειες που επηρεάζουν την κίνησή τους.

Από την πλευρά της, στον αθλητικό τομέα, η κινησιοθεραπεία βοηθά αθλητές κάθε επιπέδου για να βελτιώσει την απόδοσή τους ή στην ανάρρωσή τους μετά από έναν τραυματισμό.

Στον εκπαιδευτικό τομέα, έχει επίσης ένα ευρύ πεδίο εργασίας. Εφαρμόζεται στην ειδική αγωγή, στην ψυχοκινητική ολοκλήρωση και στα κέντρα πρώιμης διέγερσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν αρθρικά ή μυϊκά προβλήματα, όπως υποτονία.

Ανάλογα με τον σκοπό

Συνήθως, η κινησιοθεραπεία εργάζεται στην κινητική πτυχή ή στην κίνηση. Αυτό γίνεται στην αποκατάσταση ασθενών με τραυματισμούς (όπως τενοντίτιδα) ή με ασθένειες όπως οστεοαρθρίτιδα ή σπονδυλίτιδα.

Ωστόσο, εφαρμόζεται επίσης σε άτομα που είναι καθηλωμένα στο κρεβάτι από κάποια ασθένεια, σε τετραπληγικούς ασθενείς, ακόμη και σε όσους βρίσκονται σε κώμα, προκειμένου να διατηρηθεί η δύναμη και η κινητικότητα των μυών και των αρθρώσεών τους. Επιπλέον, οι ασκήσεις κινησιοθεραπείας ασκούνται για τη βελτίωση της μηχανικής του αναπνευστικού συστήματος. Αυτό γίνεται, για παράδειγμα, σε ασθενείς με προβλήματα όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Τέλος, όσον αφορά τον σκοπό, υπάρχει και η κινησιοθεραπεία στάσης για να βοηθήσει στη διόρθωση του τρόπου που καθόμαστε ή στεκόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προληφθούν οι πόνοι στον αυχένα και την πλάτη.

Τα οφέλη της κινησιοθεραπείας

Η κινησιοθεραπεία βοηθά από σωματική και ψυχική άποψη, και αυτό δεν το κάνει μόνο σε όσους υποφέρουν από κάποιο τραυματισμό ή ασθένεια. Ανάμεσα στα διάφορα οφέλη που παρέχει είναι τα εξής:

 • Βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική μηχανική κατά την άσκηση.
 • Μειώνει τον πόνο και τη δυσκαμψία των αρθρώσεων και των μυών.
 • Η κινησιοθεραπεία συμβάλλει στη διαχείριση του στρες και του άγχους.
 • Αυξάνει την ιδιοδεκτικότητα της κίνησης.
 • Ανακάμπτει το εύρος της κίνησης ενός ατόμου.
 • Ενισχύει το μυϊκό σύστημα.
 • Συμβάλλει στην πρόληψη των τραυματισμών.
kinesiotherapy for scoliosis
Οι κινησιοθεραπευτές διαθέτουν ορισμένα εργαλεία που βοηθούν στην επίτευξη των στόχων τους.

Για ποιους συνιστάται;

Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει την κινησιοθεραπεία, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να υποφέρουμε από έναν τραυματισμό, μια σύσπαση, μια κακή στάση του σώματος ή πόνο. Συγκεκριμένα, συνιστάται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Κίνδυνοι και αντενδείξεις για την κινησιοθεραπεία

Παρά τα οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις στις οποίες δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κινησιοθεραπεία:

 • Κατάγματα
 • Αρθρική συλλογή
 • Υπερπλαστικότητα
 • Λοιμώξεις

Η κινησιοθεραπεία είναι μια επαγγελματική θεραπεία

Για την κινησιοθεραπεία, ο ασθενής δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία. Ούτε απαιτείται αναισθησία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να την παίρνει κανείς ελαφρά τη καρδία ή να την κάνει ο οποιοσδήποτε.

Αντίθετα, οι ασκήσεις πρέπει να εκτελούνται από ή υπό την καθοδήγηση επαγγελματία φυσικοθεραπευτή σε περιβάλλον και με ποιοτικά, επαγγελματικά έπιπλα και εξοπλισμό.

Ομοίως, όταν αναπτύσσεται και εκπονείται ένα σχέδιο εργασίας, αυτό πρέπει να γίνεται ατομικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Πάνω απ’ όλα, το σχέδιο πρέπει να εγκρίνεται από γιατρό.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.


 • Álvarez-Sala J, Cimas E, Masa J, et al. Recomendaciones para la atención al paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Archivos de Bronconeumología. 2001; 37(7): 269-278.
 • García-Saiz J. Revisión selectiva de la importancia de la fisioterapia en el paciente adulto en estado de coma estructural no traumático. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2018.
 • Granillo Z, Ruiz Á, Rivera S, et al. Aquatic neurotherapy treatment in children smaller than 4 years. Plasticidad y Restauración Neurológica. 2006; 5(1): 25-29.
 • Maldonado C. Efectividad de la planificación terapéutica en lesiones cápsulo ligamentosas de tobillo en jugadores/as de futbol seleccionados de Ecuador en el 2013. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2014
 • Marcos A. Revisión sobre cuidados y terapias complementarias en la enfermedad de Parkinson. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2019.
 • Pintado-García V.  Espondilitis infecciosa. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 2008: 26 (8): 510-517.
 • Poalasin L, Santamaría J. Kinesioterapia para el mantenimiento de la capacidad funcional de los adultos mayores que presentan artritis reumatoide en el hogar de ancianos instituto Estupiñán de la ciudad de Latacunga en el periodo agosto 2012 – febrero 2013. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2013.
 • Rodríguez López E, Semanat M, Limonta I, Hechavarría S. Rehabilitación integral al adulto mayor. Clínica vs tecnología. Revista Cubana de Tecnología de la Salud [Internet]. 2014. URL: http://www.revtecnologia.sld.cu/index.php/tec/article/view/331.

Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.