Πώς να διαβάζετε τα ένθετα συσκευασίας φαρμάκων

Το κομμάτι με τη δοσολογία στα ένθετα συσκευασίας φαρμάκων συνήθως αναφέρει τη δόση που πρέπει να χορηγηθεί ανάλογα με τον σκοπό της. Κάποιες φορές φαίνεται πως ένα φάρμακο δεν κάνει κάτι ή, αντιθέτως, κάνει πολλά. Ωστόσο, δε θα πρέπει ποτέ να αλλάζετε τη δοσολογία χωρίς τη συμβουλή γιατρού.
Πώς να διαβάζετε τα ένθετα συσκευασίας φαρμάκων
Sara Viruega

Έχει εξετασθεί και εγκριθεί από: φαρμακοποιό Sara Viruega.

Έχει γραφτεί από Equipo Editorial

Τελευταία ενημέρωση: 21 Δεκεμβρίου, 2022

Τα ένθετα συσκευασίας φαρμάκων περιέχουν πληροφορίες για το φάρμακο το οποίο συνοδεύουν. Έχουν στόχο την πληροφόρηση των ασθενών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου φαρμάκου.

Καλό είναι να κρατάτε πάντα τα ένθετα αυτά μαζί με το φάρμακο ώστε να μπορεί να ανατρέχετε σε αυτά όταν έχετε αμφιβολίες. Σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι να βοηθηθούν οι ασθενείς για τη σωστή χρήση του φαρμάκου και να συμμορφώνονται με τη συνταγογραφημένη θεραπεία.

Οι πληροφορίες στα ένθετα συσκευασίας φαρμάκων

Διάφορα χάπια

Τα ένθετα συσκευασίας φαρμάκων παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη θεραπευτική εφαρμογή όπως ενδείξεις, δοσολογία, προφυλάξεις, αντενδείξεις, παρενέργειες ή χρήσεις υπό ειδικές συνθήκες.

Περιέχουν επίσης τη χημική σύνθεση των φαρμάκων και οδηγίες για τη χορήγηση, τη χρήση, και τη σωστή αποθήκευση.

Ομοίως, αυτά τα φυλλάδια ενημερώνουν για τυχόν παρενέργειες, αντιδράσεις, και αντενδείξεις. Επιπλέον, περιέχουν μια σύνοψη των κλινικών δεδομένων, των φαρμακολογικών ιδιοτήτων, και των προκλινικών δεδομένων για την ασφάλεια.

1. Περιγραφή

Το πρώτο τμήμα των ενθέτων συσκευασίας φαρμάκων παρέχει πληροφορίες για τις δραστικές ουσίες του φαρμάκου και τη σύνθεσή του. Σας ενημερώνει για το όνομα των ουσιών, την ποσότητα που περιέχουν και τους διαφορετικούς τύπους.

Οι ενεργές ουσίες αφορούν θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ οι ανενεργές ουσίες είναι αυτονόητες. Οι εταιρείες φαρμάκων θα πρέπει να απαριθμούν αυτές τις ουσίες στα φυλλάδια καθώς κάποιες από αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε αλλεργίες ή δυσανεξία σε ορισμένα άτομα.

2. Ένθετα συσκευασίας φαρμάκων – Στόχος

Αυτή η στήλη περιέχει πληροφορίες για τη φαρμακευτική σύνθεση του φαρμάκου.

Εξηγεί επίσης τη θεραπευτική ομάδα στην οποία ανήκει η ενεργή ουσία και την επίδρασή της στο ανθρώπινο σώμα. Επιπλέον, απαριθμεί τις ασθένειες για τις οποίες προορίζεται και αυτές για τις οποίες έχει πάρει έγκριση.

3. Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία με ένα φάρμακο

Φαρμακοποιός δείχνει φάρμακα σε άνδρα

Ορισμένα φάρμακα δεν είναι κατάλληλα για όλους. Γι’ αυτόν τον λόγο, ίσως είναι απαραίτητο να λάβετε ορισμένες προφυλάξεις ή να κάνετε ειδική προσαρμογή, ανάλογα με την περίπτωση.

Σε αυτή τη στήλη, οι εταιρείες φαρμάκων παρουσιάζουν λεπτομερώς μια σειρά καταστάσεων τις οποίες θα πρέπει ο ασθενής να λάβει υπόψιν πριν ξεκινήσει τη χρήση του φαρμάκου. Έτσι, τα ένθετα συσκευασίας φαρμάκων θα αναγράφουν τα ακόλουθα:

  • Σε αυτή τη στήλη, θα βρείτε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το φάρμακο.
  • Επίσης, θα βρείτε ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις όπως τη χρήση συγκεκριμένων φαγητών και ποτών. Δηλαδή, αν θα πρέπει να λάβετε το φάρμακο με φαγητό ή με άδειο στομάχι και επίσης αν μπορείτε να καταναλώσετε ή όχι αλκοόλ.
  • Επιπλέον, θα βρείτε συμβουλές αναφορικά με τη χρήση του. Για παράδειγμα σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης.
  • Επίσης, περιέχουν συστάσεις για τη χρήση του από γυναίκες που θηλάζουν.
  • Τα ένθετα συσκευασίας φαρμάκων περιγράφουν λεπτομερώς αν η χρήση του φαρμάκου επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων του ασθενή.
  • Σε αυτό το τμήμα θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις του φαρμάκου με άλλα φάρμακα. Δηλαδή, τι θα πρέπει να περιμένει ένα άτομο μετά την ταυτόχρονη χορήγηση με άλλα φάρμακα. Αυτό είναι σημαντικό καθώς ίσως ενισχυθεί ή ακυρωθεί η δράση ενός φαρμάκου.

4. Ένθετα συσκευασίας φαρμάκων – Δοσολογία

Σε αυτή την ενότητα των ενθέτων συσκευασίας φαρμάκων υπάρχουν λεπτομέρειες αναφορικά με τη χορηγούμενη δόση ανάλογα με τον στόχο κάθε ασθενή. Κάποιες φορές φαίνεται πως ένα φάρμακο δεν κάνει κάτι ή, αντιθέτως, κάνει πολλά. Ωστόσο, δε θα πρέπει ποτέ να αλλάζετε τη δοσολογία χωρίς τη συμβουλή γιατρού.

Υπάρχουν φάρμακα στα οποία ο γιατρός θα πρέπει να προσαρμόσει τη δόση, ειδικά όταν γράφονται σε ηλικιωμένους ή παιδιά. Οι γιατροί ίσως προσαρμόσουν τη δόση και σε άτομα με ηπατικά προβλήματα ή προβλήματα με τα νεφρά.

Αυτή η στήλη περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο λήψης, καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις περιπτώσεις που πάρετε μεγαλύτερη δόση ή αν ξεχάσετε μια δόση.

5. Παρενέργειες

Πώς να διαβάζετε τα ένθετα συσκευασίας φαρμάκων

Όλα τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν παρενέργειες. Αυτό το κομμάτι του φυλλαδίου θα σας ενημερώσει για ανεπιθύμητες παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσει στο σώμα σας ένα φάρμακο.

Σημειώστε ότι τα περισσότερα φάρμακα δεν προκαλούν παρενέργειες συνήθως, και αν προκαλέσουν θα είναι ήπιες. Όμως, θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας σε κάθε περίπτωση.

6. Διατήρηση του φαρμάκου

Αυτή η ενότητα αναφέρει λεπτομερώς τις συνθήκες αποθήκευσης. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις συστάσεις αναφορικά με τη θερμοκρασία και την υγρασία.

Ένθετα συσκευασίας φαρμάκων – Συμπέρασμα

Η ανάγνωση αυτών των ενθέτων είναι σημαντική επειδή περιέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν έχετε αμφιβολίες. Το πιο σημαντικό όμως είναι να μην κάνετε αυτοθεραπεία.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.


  • Cerviño López, M. (2010). Farmacovigilancia. Albéitar: Publicación Veterinaria Independiente.

  • Rojas, C. B. (2001). Fases del desarrollo de un nuevo medicamento. Estrategias de Investigación En Medicina Clínica. El Manual Moderno.

  • Aguilar, N. G., & Girón Aguilar Nora, D. R. (2010). Sistema de distribución de medicamentos por dosis unitarias Elaborado por : Honduras OPS / OMS Rosario D´Alessio Asesora Regional en Servicios Farmacéuticos OPS / OMS Octubre 1997. Serie Medicamentos Esenciales Y Tecnologia. https://doi.org/10.1101/093575


Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.