Φυσικοθεραπεία για εγκεφαλική παράλυση: Σε τι βοηθά;

Η εγκεφαλική παράλυση είναι η συχνότερη αιτία κινητικής αναπηρίας στα παιδιά και η κύρια αιτία σοβαρής σωματικής αναπηρίας. Πώς βοηθά η φυσικοθεραπεία;
Φυσικοθεραπεία για εγκεφαλική παράλυση: Σε τι βοηθά;
Mariel Mendoza

Γράφτηκε και επαληθεύτηκε από τον/την γιατρό Mariel Mendoza.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Οκτωβρίου, 2022

Η φυσικοθεραπεία για την εγκεφαλική παράλυση αποτελεί βασικό πυλώνα της θεραπείας, καθώς βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ατόμων που πάσχουν από αυτήν. Τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά, μπορεί να διεγείρει τα κινητικά πρότυπα, να μειώσει τις μυϊκές συσπάσεις και, πάνω απ’ όλα, να προσφέρει ανεξαρτησία και αυτονομία.

Έρευνα στο Indian Journal of Orthopaedics υπογραμμίζει ότι αυτά τα θεραπευτικά μέτρα αποτελούν το κλειδί για την τόνωση των κινητικών δεξιοτήτων, τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας και τη μείωση του κινδύνου επιπλοκών. Σε αυτό το άρθρο, θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον τρόπο εφαρμογής και στις σημαντικές λειτουργίες που επιτελεί.

Τι είναι η εγκεφαλική παράλυση;

Η εγκεφαλική παράλυση είναι μια ομάδα αναπτυξιακών διαταραχών της κίνησης και της στάσης του σώματος που προκαλούν περιορισμό της δραστηριότητας. Αποδίδεται σε μη εξελισσόμενη επιθετικότητα στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο κατά την εμβρυϊκή περίοδο ή κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής (όταν ο εγκέφαλος είναι ακόμη ανώριμος).

Αν και χαρακτηρίζεται από αλλοιώσεις του κινητικού συστήματος (λεπτού και αδρού), συνήθως συνοδεύεται και από τα εξής:

 • Αισθητηριακές διαταραχές
 • Γνωστικά προβλήματα
 • Δυσκολίες επικοινωνίας
 • Διαταραχές αντίληψης
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Πόνος
 • Ακράτεια ούρων
 • Δευτερογενή μυοσκελετικά προβλήματα
 • Επιληψία

Ως εκ τούτου, η έγκαιρη ανίχνευση των αναπηριών και η έγκαιρη εισαγωγή της φυσικοθεραπείας αποτελούν ουσιαστικό μέρος της ανάπτυξης όσων πάσχουν από αυτήν.

physical therapy for cerebral palsy
Η εγκεφαλική παράλυση προκαλεί κινητικούς, γνωστικούς και αισθητηριακούς περιορισμούς.

Ταξινόμηση της εγκεφαλικής παράλυσης

Πρώτα απ’ όλα, για να κατανοήσουμε την επίδραση της φυσικοθεραπείας στην εγκεφαλική παράλυση, είναι απαραίτητο να την ταξινομήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν να καθοριστεί η κατάλληλη προσέγγιση και η εξελικτική πρόγνωσή της. Συμβατικά, η ταξινόμηση έχει ως εξής:

 • Ανάλογα με το βαθμό της κινητικής βλάβης
 • Ανάλογα με την τυπογραφική κατανομή
 • Ανάλογα με τη λειτουργική σοβαρότητα

Σπαστική, δυσκινητική, αταξική, υποτονική ή μικτή

Σύμφωνα με την κινητική βλάβη, η κατάσταση αυτή μπορεί να ταξινομηθεί ως εξής:

 • Σπαστική εγκεφαλική παράλυση: Αυτή είναι η πιο συχνή μορφή. Αποτελεί μια ετερογενή ομάδα ανάλογα με την τοπογραφική κατανομή του αυξημένου μυϊκού τόνου. Η σπαστικότητα χαρακτηρίζεται από σφιγμένους και άκαμπτους μύες με αδυναμία χαλάρωσης. Περιλαμβάνει την τετραπληγία (συμμετοχή και των τεσσάρων άκρων), την παραπληγία (συχνότερη μορφή με κυρίαρχη συμμετοχή των κάτω άκρων) και την ημιπληγία (υπάρχει συμμετοχή του μισού σώματος με μεγαλύτερη συμμετοχή του άνω άκρου).
 • Δισκινητική εγκεφαλική παράλυση: Αυτή εκδηλώνεται με απότομες μεταβολές του μυϊκού τόνου με παρουσία ακούσιων κινήσεων και επιμονή των πρωτόγονων αντανακλαστικών. Σύμφωνα με την κλινική της εικόνα, διακρίνεται σε χορεοαθετική (χορεία, αθέτωση, τρόμος), δυστονική και μικτή.
 • Αταξική εγκεφαλική παράλυση: Παρατηρείται μείωση του μυϊκού τόνου με κινητικό ασυντονισμό, δυσμετρία, ανισορροπία και αταξία.
 • Υποτονική εγκεφαλική παράλυση: Αυτή είναι πολύ σπάνια. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει μειωμένος μυϊκός τόνος με αυξημένη ανταπόκριση στα οστεοτενόντια αντανακλαστικά.
 • Μικτή εγκεφαλική παράλυση: Αυτό συμβαίνει όταν η κινητική διαταραχή δεν είναι αμιγής και συνδυάζει κάποιες από τις παραπάνω. Οι πιο συχνές είναι ο συνδυασμός δυστονίας και σπαστικότητας ή αταξίας και δυστονίας.

Η τοπογραφία εξαρτάται από τα προσβεβλημένα άκρα και τη σοβαρότητα στον περιορισμό των καθημερινών δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με την τοπογραφική κατανομή τους, μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

 • Τετραπληγία
 • Διπληγία
 • Ημιπληγία
 • Παραπληγία
 • Μονοπληγία

Τέλος, ανάλογα με τη λειτουργική σοβαρότητα, η εγκεφαλική παράλυση μπορεί να ταξινομηθεί ως ήπια, μέτρια ή σοβαρή. Στην περίπτωση της ήπιας σοβαρότητας, δεν περιορίζει τις καθημερινές δραστηριότητες. Η μέτρια σοβαρότητα απαιτεί βοήθεια ή υποστήριξη για την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων και η σοβαρή μορφή απαιτεί υποστήριξη για όλες τις δραστηριότητες.

Φυσικοθεραπεία για την εγκεφαλική παράλυση

Στην αντιμετώπιση της εγκεφαλικής παράλυσης, μια διεπιστημονική ομάδα είναι απαραίτητη για την κατάλληλη αξιολόγηση και την ολοκληρωμένη φροντίδα. Η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη, εξειδικευμένη και διαρκής σύμφωνα με το οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον του ατόμου.

Από την άποψη της κινητικής διαταραχής, η βάση της θεραπείας είναι η φυσικοθεραπεία. Η τεχνική εξαρτάται από την κατάσταση και την ηλικία του ασθενούς.

Νευροαναπτυξιακή θεραπεία

Γνωστή και ως “NDT” ή “μέθοδος Bobath”, βασίζεται στην αναστολή των μη φυσιολογικών μυϊκών αντανακλαστικών με τη μείωση του μυϊκού τόνου. Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές με στόχο τη διευκόλυνση της φυσιολογικής στάσης του σώματος, των διαφόρων κινητικών προτύπων και των σωστών αντανακλαστικών.

Η παραδοχή της είναι ότι η παρουσία φυσιολογικών αντανακλαστικών μηχανισμών στάσης είναι θεμελιώδης για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης κινητικής δεξιότητας. Αυτό αναφέρεται στις αντιδράσεις ευθυγράμμισης και ισορροπίας, στην αμοιβαία νεύρωση και στα πρότυπα συντονισμού.

Επιδιώκει τη μείωση του μυϊκού τόνου για τη βελτίωση της κίνησης μέσω της χρήσης κινητοποίησης δύσκαμπτων μυών και αρθρώσεων, της μυϊκής διάτασης και της εξάσκησης πιο φυσιολογικών κινητικών προτύπων. Στοχεύει επίσης σε μια πιο αποτελεσματική και λιγότερο επίπονη εκτέλεση λειτουργικών καθηκόντων και την ανάληψη βάρους.

Κινητική θεραπεία περιορισμού-επαγωγής

Γνωστή με το ακρωνύμιο CIMT, η θεραπεία αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις συμμετοχής του μέσου σώματος για τη βελτίωση της λειτουργίας του πάσχοντος άκρου. Στην περίπτωση αυτή, το ισχυρότερο άκρο ακινητοποιείται για μεταβλητό χρονικό διάστημα, ώστε να εξαναγκαστεί η χρήση του ανάπηρου άκρου με την πάροδο του χρόνου.

Φυσικοθεραπεία για την εγκεφαλική παράλυση: Προπόνηση στον διάδρομο με το βάρος του σώματος

Αυτή η τεχνική βασίζεται στο πρωτόγονο αντανακλαστικό του νεογέννητου και του βρέφους πριν από την επιβάρυνση με το βάρος, την ορθοστασία ή την προσπάθεια βάδισης σε επίπεδη επιφάνεια. Σε αυτή την περίπτωση, το άτομο με εγκεφαλική παράλυση τοποθετείται σε έναν διάδρομο για να προσομοιώσει το περπάτημα με την υποστήριξη του σωματικού βάρους.

Αυτό επιτρέπει τη βελτίωση της ισορροπίας και την αύξηση της μυϊκής δύναμης στα κάτω άκρα, γεγονός που διευκολύνει το περπάτημα χωρίς υποστήριξη. Βοηθάει ιδιαίτερα τα άτομα με σπαστική εγκεφαλική παράλυση, καθώς ενισχύει την ικανότητα βάδισης του ατόμου και μειώνει την ασυμμετρία στην ορθοστασία λόγω της κατανομής του βάρους.

Ασκήσεις διατάσεων

Στην περίπτωση της εγκεφαλικής παράλυσης, υπάρχει συχνά αύξηση του μυϊκού τόνου ή της αντίστασης στις διατάσεις. Ως εκ τούτου, η μέθοδος αυτή βασίζεται στις χειροκίνητες διατάσεις για την ανακούφιση της μυϊκής έντασης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται τα εξής:

 • Βελτίωση του εύρους κίνησης
 • Μείωση της σπαστικότητας
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βάδισης

Γενικά, χρησιμοποιούνται τεχνικές ταχείας ή σύντομης, παρατεταμένης ή διαρκούς διάτασης. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει με τη χρήση της επίδρασης του σωματικού βάρους και της βαρύτητας ή με μηχανήματα ή νάρθηκες. Αυτό βοηθάει στην παθητική επιμήκυνση του μυός με την υπέρβαση της αντίστασης.

Ένας άλλος τρόπος εφαρμογής αυτού του τύπου φυσικοθεραπείας είναι με στατική επιβάρυνση με βάρος. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τραπέζια με κλίση, νάρθηκες ή ορθοστάτες. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η μυϊκή δύναμη κατά της βαρύτητας, μειώνεται η σπαστικότητα, τονώνεται η κινητική λειτουργία και μειώνεται το πρήξιμο.

physical therapy for cerebral palsy
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη φυσικοθεραπεία για την εγκεφαλική παράλυση εξαρτώνται από το βαθμό της βλάβης, την ηλικία του ασθενούς και τις ατομικές του ανάγκες.

Φυσικοθεραπεία για την εγκεφαλική παράλυση: Ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης

Ως ειδικές λειτουργικές ασκήσεις ανάλογα με τις συγκεκριμένες αναπηρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποδήλατα γυμναστικής, διάδρομοι, πλειομετρικές ασκήσεις ή διεγέρσεις.

Υδροθεραπεία

Η χρήση θεραπευτικής μπανιέρας επιφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης. Εκτός από τη βοήθεια στην ψυχική και καρδιαγγειακή προσαρμογή, αποκαθιστά τον έλεγχο της ισορροπίας του σώματος. Η υδροθεραπεία προάγει επίσης την κυκλοφορία του αίματος και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, η οποία μειώνει τον καρδιακό ρυθμό.

Η θερμότητα της υδροθεραπείας μειώνει τον μυϊκό τόνο και έτσι βελτιώνει τη σπαστικότητα και επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία κινητοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, ωφελούνται η μυϊκή αντοχή και η δύναμη. Από την άλλη πλευρά, έχει επίσης χαλαρωτικά οφέλη και βελτιώνει τον συντονισμό, γεγονός που μεταφράζεται σε βελτιωμένη σωματική ευκινησία.

Η θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης βασίζεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου

Ο κύριος στόχος της θεραπείας της εγκεφαλικής παράλυσης είναι να βοηθήσει στην επίτευξη του μέγιστου λειτουργικού επιπέδου ανεξαρτησίας. Οι θεραπείες πρέπει να εξατομικεύονται και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον του ατόμου.

Η φυσικοθεραπεία για την εγκεφαλική παράλυση εφαρμόζει ασκήσεις δύναμης και ευλυγισίας για τη στάση του σώματος και τη συνολική κινητικότητα. Επίσης, βελτιώνει τον πόνο και προλαμβάνει τους μυϊκούς σπασμούς και τις συσπάσεις.

Επομένως, βελτιώνει την ισορροπία, τον συντονισμό, τη δύναμη, την ευλυγισία, τη διαχείριση του πόνου, τη στάση του σώματος, την αντοχή και τη συνολική ποιότητα ζωής. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εφαρμόζονται έγκαιρα οι θεραπείες για τη βελτίωση της μελλοντικής πρόγνωσης.

Η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική όσο νωρίτερα γίνεται, καθώς υπάρχει μεγάλη νευρωνική πλαστικότητα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη ή την αύξηση νέων συναπτικών συνδέσεων.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.