Η μέθοδος SQ3R: Μάθετε αποτελεσματικά

Η μέθοδος SQ3R είναι μια τεχνική μελέτης που μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική για την προετοιμασία για εξετάσεις ή απλά για την εκμάθηση κάτι καινούργιου. Η τεχνική είναι απλή και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους περιεχομένου.
Η μέθοδος SQ3R: Μάθετε αποτελεσματικά
Leidy Mora Molina

Έχει εξετασθεί και εγκριθεί από: νοσοκόμα Leidy Mora Molina.

Έχει γραφτεί από Edith Sánchez

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιανουαρίου, 2023

Η μέθοδος SQ3R, γνωστή και ως “μέθοδος Robinson”, είναι μια τεχνική ενεργητικής ανάγνωσης. Σκοπός της είναι να διαβάζετε και να μαθαίνετε με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Αν και σχεδιάστηκε για φοιτητές, η μέθοδος SQ3R είναι κατάλληλη για οποιονδήποτε θέλει να βελτιώσει την αναγνωστική του κατανόηση και την ικανότητα μάθησης. Το μοντέλο δημιουργήθηκε από τον Francis P. Robinson, το 1946.

Το όνομα της μεθόδου SQ3R είναι στην πραγματικότητα ένα ακρωνύμιο, στο οποίο κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ικανότητα, έτσι: Έρευνα (Survey), Ερώτηση (Question), Ανάγνωση (Read), Επανάληψη (Recite) και Επανεξέταση (Review).

Πώς εφαρμόζεται η μέθοδος SQ3R;

the SQ3R method
Στόχος της μεθόδου SQ3R είναι η μάθηση με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Η μέθοδος SQ3R έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη της ικανότητας αφομοίωσης και διατήρησης νέου περιεχομένου. Βοηθά στον εντοπισμό και την κατανόηση των κεντρικών ιδεών ενός κειμένου ή μιας ανάγνωσης.

Η τεχνική αυτή επιδιώκει επίσης να αυξήσει την ικανότητα αξιολόγησης των κειμένων από κριτική σκοπιά. Πώς εφαρμόζεται η μέθοδος SQ3R; Αυτή πραγματοποιείται σε πέντε βήματα, τα οποία είναι τα εξής.

1. Έρευνα (Survey)

Το πρώτο βήμα της μεθόδου SQ3R είναι η εξέταση ή η διερεύνηση. Θα πρέπει να πραγματοποιείται σε όχι περισσότερο από 10 λεπτά και συνίσταται σε μια επιφανειακή προσέγγιση του προς μελέτη θέματος. Αυτό γίνεται με μια γρήγορη ανάγνωση στοιχείων, όπως ο πίνακας περιεχομένων, οι επικεφαλίδες και οι υποκεφαλίδες και οι επισημάνσεις.

Στόχος είναι να αποκτηθούν γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του εγγράφου. Αυτό καθιστά δυνατή την ανίχνευση της γενικής δομής του κειμένου και τη διαμόρφωση ενός πρώτου νοητικού χάρτη του περιεχομένου του. Αποτελεί τη βάση για όλα τα υπόλοιπα.

2. Ερώτηση (Question)

Το δεύτερο βήμα είναι επίσης σύντομο και συνίσταται στη διατύπωση ερωτήσεων σχετικά με το περιεχόμενο που μόλις διερευνήθηκε. Είναι προτιμότερο να επικεντρωθούν οι ερωτήσεις στις αμφιβολίες που προέκυψαν από αυτή την αρχική εξέταση.

Είναι επίσης σημαντικό να εντοπιστούν εκείνα τα περιεχόμενα που σχετίζονται με προηγούμενες γνώσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν τη μορφή ερώτησης. Μπορείτε να τις γράψετε σε ένα κομμάτι χαρτί, στο αριστερό περιθώριο και στη συνέχεια η απάντηση μπορεί να καταγραφεί στο δεξί περιθώριο.

3. Ανάγνωση (Read)

Το τρίτο βήμα της μεθόδου SQ3R αντιστοιχεί στην ενεργητική ανάγνωση. Συνίσταται στην προσεκτική ανάγνωση του κειμένου, προσπαθώντας να συλλάβουμε τις ιδέες που αναπτύσσει ο συγγραφέας και τα σημαντικά δεδομένα ή τις λεπτομέρειες του κειμένου.

Το βήμα αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς βιασύνη. Μάλιστα, συνιστάται να γίνει μια δεύτερη ανάγνωση για να εμβαθύνετε στην κατανόηση του κειμένου. Αν βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματα του προηγούμενου βήματος, θα πρέπει να τις καταγράψετε, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Αν υπάρχουν αποσπάσματα που είναι ακατανόητα, καλό είναι να τα ξαναδιαβάσετε για να τα κατανοήσετε καλύτερα. Είναι καλή ιδέα να προσπαθήσετε να επαναλάβετε όσα λέγονται εκεί, χρησιμοποιώντας όμως τα δικά σας λόγια. Αυτό βοηθά στην ενίσχυση της κατανόησης.

Πιστεύουμε ότι μπορεί να σας αρέσει επίσης να διαβάζετε αυτό το άρθρο: Μάθετε τι είχε να πει ο Αλμπέρ Καμύ για το νόημα της ζωής

4. Επανάληψη (Recite)

Το τέταρτο βήμα ονομάζεται επανάληψη ή απαγγελία. Συνίσταται στο να αφήσετε στην άκρη όλες τις σημειώσεις και να μιλήσετε για όλα όσα θυμάστε από το κείμενο, χρησιμοποιώντας τα δικά σας λόγια. Η ιδέα δεν είναι να είστε κυριολεκτικοί, αλλά να μεταφράσετε το περιεχόμενο στη δική σας γλώσσα.

Μια πρόσθετη υποστήριξη σε αυτό το βήμα μπορεί να είναι η επεξεργασία κρίσιμων ερωτήσεων σχετικά με το θέμα. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να κάνετε μια γενική περίληψη των όσων έχουν διαβαστεί. Αυτό βοηθά όχι μόνο στην αύξηση της κατανόησης, αλλά και στη συγκράτηση.

5. Επανεξέταση (Review)

Σε αυτό το βήμα της μεθόδου SQ3R, η μάθηση παγιώνεται. Αποτελείται από το να ξαναδιαβάσετε το κείμενο και να επανεξετάσετε όλες τις σημειώσεις που σχετίζονται με αυτό. Είναι η μεγαλύτερη φάση και ιδανικά θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε αρκετές ημέρες, ώστε να απομνημονεύεται καλύτερα.

“Επιπλέον” εργασίες

Αρχικά, η μέθοδος SQ3R κάλυπτε μόνο αυτά τα πέντε βήματα, αλλά στη συνέχεια προστέθηκαν δύο ακόμη εργασίες:

 • Καταγραφή (Record). Συνίσταται στην καταγραφή των πιο σημαντικών ιδεών. Είναι επίσης δυνατό να γίνει ένας συνοπτικός πίνακας ή ένας εννοιολογικός χάρτης.
 • Αναστοχασμός (Reflect). Περιλαμβάνει τον αναστοχασμό της ύλης που έχει επεξεργαστεί με στόχο την κριτική κρίση της. Είναι επίσης βολικό να συσχετιστεί με προηγούμενες γνώσεις.

Σας αρέσει αυτό το άρθρο; Μπορεί επίσης να σας αρέσει να διαβάσετε: Η αργή ζωή: Γνωρίστε αυτόν τον τρόπο ζωής και μάθετε πώς να τον ζείτε

Πλεονεκτήματα της μεθόδου SQ3R

SQ3R method

Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου SQ3R είναι ότι σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο οποιοδήποτε περιεχόμενο, αφομοιώνοντάς το και ενσωματώνοντάς το στις υπάρχουσες γνώσεις σας. Είναι επίσης μια απλή τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε θέμα.

Τα πρόσθετα πλεονεκτήματα της μεθόδου SQ3R είναι τα εξής:

 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας εξαγωγής των κύριων ιδεών ενός κειμένου.
 • Αυξάνει την ικανότητα ιεράρχησης του περιεχομένου.
 • Συμβάλλει στη βελτιστοποίηση του χρόνου ανάγνωσης.
 • Διευκολύνει τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ προηγούμενης και νέας γνώσης.
 • Βελτιώνει τη σχέση μεταξύ του χρόνου που δαπανάται και της αποτελεσματικότητας της μάθησης.
 • Είναι μια τεχνική που διευκολύνει την απομνημόνευση.
 • Επιτρέπει την προσαρμογή της μάθησης στους ατομικούς στόχους.

Γιατί να επιλέξετε τη μέθοδο SQ3R;

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές αυτής της τεχνικής είναι ότι περιλαμβάνει τη διενέργεια κρίσεων σχετικά με το κείμενο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς υπερβαίνει την κατανόηση και ενθαρρύνει την παραγωγή δικών μας πρωτότυπων ιδεών.

Η μέθοδος SQ3R είναι πολύ λειτουργική. Καθώς χρησιμοποιείται, γίνεται όλο και πιο εύκολη η εφαρμογή της, καθώς περιλαμβάνει μόνο πέντε βήματα που είναι εύκολο να θυμάται κανείς. Χρησιμοποιείται σωστά και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο εξοικονόμησης χρόνου.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.


 • Ainciburu, M. C. (2008). ¿Basta repetir? Lógicas y vericuetos del proceso de aprendizaje de palabras en una lengua extranjera. Actas del Programa de formación para profesorado de ELE, 41-62.
 • Afanador, T. HACER UN RESUMEN. Acta Bioethica2014, 20(2), 271-277.
 • Cabrera Mejía, T. L. (2015). El uso de la técnica SQ3R (SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW) y su beneficio del idioma inglés en los estudiantes de los Décimos 13 y 14 de la Unidad Educativa Temporal Bolívar de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua (Bachelor’s thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera de Idiomas.).

Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.