Αυχενικά νεύρα: Μάθετε τα πάντα γι' αυτά

Τα αυχενικά νεύρα ξεκινούν από το A-1 έως το Α-8. Αποτελούνται από αισθητικές και κινητικές ίνες, δηλαδή είναι μεικτά νεύρα. Συνεχίστε την ανάγνωση για να μάθετε περισσότερα!
Αυχενικά νεύρα: Μάθετε τα πάντα γι' αυτά
Cesar Paul González

Έχει εξετασθεί και εγκριθεί από: τον βιολόγο Cesar Paul González.

Έχει γραφτεί από Equipo Editorial

Τελευταία ενημέρωση: 21 Δεκεμβρίου, 2022

Τα αυχενικά νεύρα είναι μια ομάδα οκτώ νωτιαίων νεύρων από τους οκτώ αυχενικούς σπονδύλους οι οποίοι προέρχονται από τον νωτιαίο μυελό. Αυτοί οι οκτώ σπόνδυλοι, Α-1 έως Α-8, ξεκινούν από τη βάση του κρανίου.

Όλα τα αυχενικά νεύρα, εκτός από το Α-1 (το οποίο κανονικά δεν έχει ραχιαία ρίζα), συνδέονται σε ένα δερματόμιο. Το δερματόμιο είναι μια περιοχή δέρματος που τροφοδοτείται από ένα νωτιαίο νεύρο.

Νωτιαία νεύρα

Τα αυχενικά νεύρα περιλαμβάνουν οκτώ νωτιαία νεύρα, και αυτά, με τη σειρά τους, αποτελούν ένα σύνολο νεύρων (περίπου 31 με 33 νεύρα) τα οποία ανήκουν στο σωματικό νευρικό σύστημα, του οποίου η λειτουργία είναι να εννευρώνει διαφορετικά μέρη του σώματος.

Αποτελούνται από μια αισθητήρια ρίζα και μια κινητική ρίζα. Οι αισθητικές ρίζες δίνουν την ευαισθησία στους μυς που εννευρώνουν. Πέραν αυτού, οι κινητικές ρίζες επιτρέπουν στους μυς να συσπώνται αυτόματαΧάρη σε αυτή τη σύνθεση, πετυχαίνουν τον στόχο τους.

Τα νωτιαία νεύρα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αυχενικά νεύρα, είναι τα ακόλουθα:

  • Οκτώ αυχενικά νεύρα (Α1-Α8)
  • 12 θωρακικά νεύρα (Θ1-Θ12)
  • Ένα κοκκυγικό νεύρο
  • Πέντε ιερά νεύρα (Ι1-Ι5)
  • Πέντε οσφυϊκά νεύρα (Ο1-Ο5)

Αυχενικά νεύρα – Τα χαρακτηριστικά τους

Ψηφιακή απεικόνιση νωτιαίου μυελού

Τα αυχενικά νεύρα μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα νωτιαία νεύρα.

Πρώτα απ’ όλα, όπως αναφέραμε ήδη, είναι μεικτά νεύρα. Με άλλα λόγια, αποτελούνται από αισθητικές και κινητικές ίνες.

Έπειτα, όλα τα τμήματα των κοιλιακών ριζών, εκτός των θωρακικών νεύρων (Θ1 έως Θ12), σχηματίζουν διάφορους κλάδους γνωστούς ως νευρικά πλέγματα. Αυτά τα πλέγματα εμφανίζονται στην περιοχή του αυχένα, του βραχιόνιου, και την οσφυϊκή-ιερή περιοχή.

Σε αυτούς τους διασυνδεδεμένους κλάδους, οι ίνες που προέρχονται από τους κοιλιακούς κλάδους διακλαδώνονται και ανακατανέμονται ώστε κάθε ρίζα να περιέχει ίνες από διαφορετικά νωτιαία νεύρα.

Επιπλέον, αυτά από διαφορετικές κοιλιακές ρίζες ταξιδεύουν στην περιφέρεια του σώματος μέσω διαφόρων καναλιών των κλάδων.

Γι’ αυτόν τον λόγο, κάθε μυς των άκρων διεγείρεται από περισσότερα από ένα νωτιαία νεύρα. Κατά συνέπεια, αν υπάρχει βλάβη σε ένα από τα τμήματα του νωτιαίου μυελού ή σε μία από τις ρίζες, η άκρη δε θα μείνει εντελώς αχρησιμοποίητη απαραίτητα.

Αυχενικά νεύρα

Οι κοιλιακές ρίζες των τεσσάρων πρώτων νωτιαίων νεύρων σχηματίζουν το αυχενικό πλέγμα. Οι κλάδοι του είναι δερματικά νεύρα τα οποία διεγείρουν το δέρμα στις ακόλουθες περιοχές, μεταδίδοντας έτσι αισθητήριους παλμούς:

Επιπλέον, άλλοι κλάδοι τροφοδοτούν τους πρόσθιους μυς του λαιμού. Επίσης, οι ίνες του φρενικού νεύρου, που συλλέγει ίνες κυρίως από το Α-3 και Α-4, προέρχεται από το αυχενικό πλέγμα. Το φρενικό νεύρο περνά ανάμεσα από τον θώρακα και το διάφραγμα, τον σημαντικότερο αναπνευστικό μυ.

Τα κοιλιακά νεύρα των αυχενικών νεύρων Α-5 και Α-8, μαζί με τις πρόσθιες ρίζες του Θ-1, σχηματίζουν το βραχιόνιο πλέγμα. Οι ρίζες του είναι υπεύθυνες να προμηθεύουν με ενέργεια τους ώμους και τα άνω άκρα.

Τέλος, οι ραχιαίοι δερματικοί κλάδοι είναι υπεύθυνοι για τη διέγερση των αυχενικών ζυγοαποφύσεων. Επίσης, από αυτές τις ρίζες, προέρχονται μυϊκοί κλάδοι του κεφαλιού και του λαιμού, καθώς επίσης και το δέρμα που συγκροτείται ανάμεσα στην κορυφή (την υψηλότερη επιφάνεια του κεφαλιού) και στους ώμους.

Διαχωρισμός των αυχενικών νεύρων

Ψηφιακή απεικόνιση του νευρικού συστήματος

Όπως και όλα τα άλλα νωτιαία νεύρα, χωρίζονται σε ραχιαίους (οπίσθιους) και κοιλιακούς (πρόσθιους) κλάδους αφού βγουν από το νωτιαίο (σπονδυλικό) κανάλι. Καθώς βγαίνουν από τον νωτιαίο μυελό, οι κοιλιακές και ραχιαίες ρίζες ενώνονται για να σχηματίσουν την οπίσθια ρίζα ή αλλιώς τα νωτιαία γάγγλια.

Στη συνέχεια, τα γάγγλια χωρίζονται σε:

  • Κοιλιακό ή πρόσθιο κλάδο. Αυτός είναι ένας παχύς κλάδος που πλέκεται, χωρίζει, και αναστομώνεται με τους πρόσθιους κλάδους των άλλων νωτιαίων νεύρων προκειμένου να σχηματιστεί, όπως αναφέραμε παραπάνω, το αυχενικό πλέγμα.
  • Ραχιαίο ή οπίσθιο κλάδο. Αυτό είναι το χαμηλότερο από τα τμήματα του νωτιαίου μυελού, και είναι πολύ πιο παχύ από το προηγούμενο.

Εν κατακλείδι, τα αυχενικά νεύρα αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του νευρικού συστήματος. Ελπίζουμε να μάθετε περισσότερα γι’ αυτά και να είδατε γιατί είναι σημαντική η φροντίδα τους ώστε να αποφύγετε διάφορες ασθένειες.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.