Πώς να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα ενός σπερμοδιαγράμματος

Τα αποτελέσματα ενός σπερμοδιαγράμματος δύσκολα μπορεί να τα ερμηνεύσει ένα μη εκπαιδευμένο άτομο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες παράμετροι τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν οδηγούς.
Πώς να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα ενός σπερμοδιαγράμματος

Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαρτίου, 2021

Τα αποτελέσματα ενός σπερμοδιαγράμματος συνήθως τα ερμηνεύει ο γιατρός που ζήτησε την εξέταση για έναν ασθενή. Όμως, ορισμένοι άνθρωποι θα ήθελαν να μπορούν να ερμηνεύουν αυτές τις πληροφορίες σε γενικές γραμμές.

Η ανάλυση του σπέρματος ονομάζεται επίσης και σπερμοδιάγραμμα, και είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο τεχνικός εργαστηρίου λαμβάνει ένα δείγμα σπέρματος προκειμένου ν’ αναλύσει την ποιότητά του και τη σύνθεση του σπερματικού υγρού.

Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν πολλά πράγματα για τη γονιμότητα του άνδρα. Ένας γιατρός θα ζητήσει αυτή την εξέταση όταν υπάρχει υποψία στειρότητας. Σε αυτή την περίπτωση αναλύονται από τη μία οι θηλυκοί παράγοντες και από την άλλη οι ανδρικοί παράγοντες.

Είναι δύσκολο να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα ενός σπερμοδιαγράμματος χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Ο λόγος είναι πως η μελέτη του πλαισιώνεται σε μεγαλύτερο εύρος στο οποίο περιλαμβάνονται ορμόνες και γενετικοί παράγοντες, όπου γι’ αυτά υπάρχουν ειδικές συμπληρωματικές μέθοδοι.

Μακροσκοπία στα αποτελέσματα ενός σπερμοδιαγράμματος

Τα μακροσκοπικά αποτελέσματα σε ένα σπερμοδιάγραμμα καθορίζονται από την εμφάνιση του σπέρματος. Αυτό περιλαμβάνει τη συνολική ποσότητα εκσπερμάτισης, το χρώμα, και το ιξώδες.

Κατά μέσο όρο, μία εκσπερμάτιση θα πρέπει να ξεπερνά το 1,5 ml για να υπάρξει γονιμοποίηση. Το δείγμα θα πρέπει να υγροποιηθεί φυσικά μετά από 20 λεπτά, χωρίς την παρέμβαση του βιοχημικού.

Αναφορικά με το χρώμα, η διαφάνεια δεν είναι καλό σημάδι. Αυτό επειδή αποκαλύπτει την ύπαρξη λευκών αιμοσφαιρίων. Το φυσικό χρώμα θα πρέπει να είναι από γκρι έως κίτρινο.

Το ιξώδες είναι άλλη μία παράμετρος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα ενός σπερμοδιαγράμματος. Οι επιστήμονες το μετρούν ως την αντίσταση των σειρών σπέρματος που σχηματίζονται τεχνητά στο δείγμα. Τυχόν προβλήματα αναφέρονται συνήθως στον προστάτη όταν είναι πολύ κολλώδες το δείγμα.

Δύο τεχνικοί εργαστηρίου εργάζονται
Οι βιοχημικοί αναλύουν τα μακροσκοπικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του σπέρματος.

Μικροσκοπία σπερμοδιαγράμματος

Όπως με τους μακροσκοπικούς παράγοντες, υπάρχουν και πρέπει ν’ αναλυθούν και μικροσκοπικοί παράγοντες. Ωστόσο, η ερμηνεία τους είναι πιο περίπλοκη επειδή οι επιστήμονες θα πρέπει να μετρήσουν παραμέτρους βιοχημείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

  • Κινητικότητα. Εδώ θα πρέπει ν’ αναλυθεί πόσα σπερματοζωάρια κινούνται επί του συνόλου και αν έχουν αρκετή ταχύτητα για να φτάσουν στην περιοχή γονιμοποίησης. Τουλάχιστον το 40% του δείγματος θα πρέπει να μπορεί να κινηθεί για να υπάρξει πιθανότητα γονιμοποίησης.
  • Συγκέντρωση. Αυτή είναι η ποσότητα σπερματοζωαρίων στο σπέρμα. Πολλά εργαστήρια το αναφέρουν ως τον αριθμό των κυττάρων ανά ml σπέρματος. Το φυσιολογικό είναι τουλάχιστον 15 εκατομμύρια.
  • Σχήμα. Τα σπερματοζωάρια θα πρέπει να έχουν φυσιολογική μορφολογία. Αυτό ισχύει για όλα τα κύτταρα του σώματος και το σπέρμα δεν αποτελεί εξαίρεση. Τα αποτελέσματα του σπερμοδιαγράμματος προσδιορίζουν πόσο από το ποσοστό του γενικού δείγματος ανταποκρίνεται σε κύτταρα με φυσιολογικό σχήμα.
  • Ζωτικότητα. Η μέτρηση αυτής της παραμέτρου ποικίλλει από εργαστήριο σε εργαστήριο. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, προσδιορίζει πόσα σπερματοζωάρια είναι ζωντανά και πόσα όχι. Πάνω από το μισό δείγμα θα πρέπει να είναι ζωντανό για να θεωρείται φυσιολογικό.
Απεικόνιση σπερματοζωαρίων και ωαρίου
Το σπέρμα θα πρέπει να έχει φυσιολογικό σχήμα, με επαρκή κινητικότητα και ζωτικότητα για να γονιμοποιήσει.

Ασυνήθιστα αποτελέσματα ενός σπερμοδιαγράμματος

Προς το τέλος των αποτελεσμάτων του σπερμοδιαγράμματος, βρίσκουμε τα συμπεράσματα του εργαστηρίου για το δείγμα. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν συγκεκριμένους τεχνικούς όρους για να περιγράψουν την κατάσταση του σπέρματος που παρέλαβαν και ανέλυσαν.

Δε μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για το σημαντικότερο μέρος του σπερμοδιαγράμματος, αλλά έχει σίγουρα σημαντικές πληροφορίες για να μπορέσει να βγάλει την απόφασή του ο γιατρός. Αυτό σημαίνει ότι είναι ό,τι κοντινότερο σε μια διάγνωση.

Αν το σπερμοδιάγραμμα αναφέρει αζωοσπερμία, αυτό συμβαίνει επειδή δε βρέθηκαν σπερματοζωάρια στο δείγμα. Σε αυτή την περίπτωση, η κατάσταση είναι σοβαρή και δείχνει ότι ο άνδρας δε μπορεί να παράγει αυτά τα κύτταρα, καθιστώντας αδύνατη την γονιμοποίηση.

Ομοίως, η αναφορά ίσως μιλά για ολιγοσπερμία. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει μικρότερος αριθμός σπέρματος από τον απαραίτητο για να θεωρηθεί φυσιολογικός. Επιπλέον, ακόμη και αν υπάρχει επαρκής αριθμός, αυτά τα κύτταρα μπορεί να είναι ακίνητα και έχουμε ως αποτέλεσμα ασθενοζωοσπερμία.

Η νεκροσπερμία είναι άλλη μια σοβαρή πάθηση που χρήζει περαιτέρω έρευνας. Εδώ ο βιοχημικός βρίσκει αρκετά νεκρά σπερματοζωάρια. Φυσικά, δεν κινούνται και δεν έχουν ζωτικότητα.

Αυτή η εξέταση δεν είναι καταληκτική από μόνη της

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του σπερμοδιαγράμματος θα πρέπει να γίνει από κάποιον επαγγελματία επειδή ίσως χρειαστούν συμπληρωματικές μέθοδοι για να φτάσουμε στη διάγνωση. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα και η σωστή διαχείριση είναι το κλειδί για την αποφυγή σύγχυσης.

Αφότου λάβουν τα αποτελέσματα του σπερμοδιαγράμματος, οι ειδικοί θα πρέπει να τα ερμηνεύσουν βάσει των παραμέτρων που θεωρούνται φυσιολογικές. Έτσι, θα πρέπει ν’ αφήσετε τον γιατρό να σας δώσει τα αποτελέσματα. Ο επαγγελματίας γνωρίζει πώς να δράσει κατάλληλα ανάλογα με την περίπτωση.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.


  • Tamayo Hussein, Sergio, and Walter Cardona Maya. “Evaluación del factor masculino mediante espermograma más práctico y económico.” Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología 45.1 (2019): 164-168.
  • Yanet, Jordan Pita, et al. “Relacion entre factores de riesgo y alteraciones en el espermograma de pacientes infertiles.” Cuba Salud 2018. 2018.
  • Schempf, John, J. Bruce Redmon, and Joshua Bodie. “CLINICAL CHARACTERISTICS OF MEN WITH AZOOSPERMIA.” Endocrine Practice 25 (2019): 265-266.
  • Dumont, A., et al. “Necrozoospermia: From etiologic diagnosis to therapeutic management.” Gynecologie, obstetrique, fertilite & senologie 45.4 (2017): 238-248.
  • Montoya, Ana Isabel Toro. “Espermograma.” Medicina & laboratorio 15.03-04 (2009): 145-169.

Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.