Χειρουργικές επεμβάσεις για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού μπορούν να διακριθούν δύο κύριοι τύποι χειρουργικών επεμβάσεων: η χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού και η εκτομή του μαστού. Καθεμιά έχει τους κινδύνους και τα οφέλη της ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.
Χειρουργικές επεμβάσεις για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού
Leonardo Biolatto

Έχει εξετασθεί και εγκριθεί από: γιατρό Leonardo Biolatto.

Έχει γραφτεί από Equipo Editorial

Τελευταία ενημέρωση: 26 Μαΐου, 2023

Η χειρουργική επέμβαση ως μέρος της θεραπείας του καρκίνου του μαστού χρησιμοποιείται σε πολλές γυναίκες με αυτή την παθολογία. Τα είδη των χειρουργικών επεμβάσεων στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, καθώς και για την πρόληψή του, έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Αιτία γι’ αυτό ήταν οι αλλαγές στις γνώσεις σχετικά με τη βιολογία των όγκων.

Υπάρχουν διάφορα είδη χειρουργικών επεμβάσεων στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, καθένα από τα οποία είναι προσαρμοσμένο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όσον αφορά τους στόχους αυτών των χειρουργικών τεχνικών μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

 • Εξάλειψη όλων των κακοήθων κυττάρων: Με την εκτομή του όγκου επιδιώκεται να μην απομείνουν υπολείμματα. Η επιλογή είναι μεταξύ της χειρουργικής επέμβασης διατήρησης του μαστού ή της ολικής μαστεκτομής.
 • Για να διαπιστωθεί εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στους μασχαλιαίους λεμφαδένες: Για την επίτευξη αυτού του στόχου διενεργείται βιοψία λεμφαδένα φρουρού ή μασχαλιαία λεμφαδενική εκτομή.
 • Να αποκατασταθεί το σχήμα του μαστού μετά την αφαίρεση του όγκου: Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η αποκατάσταση του μαστού.
 • Μείωση των συμπτωμάτων: Στην περίπτωση ασθενούς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού.

Ποιοι είναι οι δύο τύποι χειρουργικών επεμβάσεων για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού;

Δύο κύριοι τύποι χειρουργικών επεμβάσεων είναι: η χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού και η εκτομή του μαστού. Με τη σειρά τους, αυτές οι δύο μεγάλες ομάδες περιλαμβάνουν και άλλες χειρουργικές τεχνικές που θα εξετάσουμε σε όλη τη διάρκεια του άρθρου.

Συντηρητική χειρουργική για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Πρόκειται για τύπους χειρουργικών επεμβάσεων που βασίζονται στην αφαίρεση του τμήματος που έχει προσβληθεί από τον καρκίνο. Επομένως, ο στόχος είναι η αφαίρεση του όγκου και του περιβάλλοντος ιστού.

Όσον αφορά την ποσότητα που αφαιρείται, αυτή εξαρτάται από το πού βρίσκεται και πόσο μεγάλος είναι ο όγκος, καθώς και από άλλους παράγοντες που έχουν να κάνουν με την κατάσταση της ασθενούς. Μεταξύ των επιλογών για συντηρητική χειρουργική επέμβαση μπορούμε να βρούμε τις ακόλουθες:

 • Ογκεκτομή: Αυτή η χειρουργική τεχνική συνίσταται αποκλειστικά στην αφαίρεση του όγκου.
 • Μερική μαστεκτομή: Εκτός από την αφαίρεση του όγκου, αφαιρούνται επίσης οι λεμφαδένες κάτω από το βραχίονα.
Breast cancer treatment.
Το είδος της χειρουργικής θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού θα καθοριστεί με βάση το ιστορικό της κάθε ασθενούς.

Εκτομή μαστού

Αν και πολλοί γνωρίζουν αυτό το είδος χειρουργικής επέμβασης στο μαστό ως μαστεκτομή, η ονομασία δεν είναι απολύτως ακριβής. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι εντός της μαστεκτομής υπάρχουν διαφορετικοί τύποι, οπότε θα ήταν πιο σωστό να χρησιμοποιείται ο όρος εκτομή μαστού.

Πρόκειται για διαφορετικούς τύπους χειρουργικών επεμβάσεων που αποσκοπούν στην αφαίρεση του μαστού στο σύνολό του. Αυτό περιλαμβάνει όλο τον ιστό του μαστού και μερικές φορές άλλους κοντινούς ιστούς.

Ας δούμε τους διαφορετικούς τύπους μαστεκτομής:

 • Ολική (απλή) μαστεκτομή: Αυτή συνίσταται στην αφαίρεση ολόκληρου του μαστού και ενδέχεται να αφαιρεθούν ορισμένοι λεμφαδένες κάτω από το βραχίονα.
 • Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή: Σε αυτή την επέμβαση, αφαιρούνται ο μαστός, οι περισσότεροι ή όλοι οι λεμφαδένες κάτω από το βραχίονα και η επένδυση των μυών του θώρακα. Μερικές φορές ο χειρουργός αφαιρεί επίσης μέρος των μυών του θωρακικού τοιχώματος.
 • Ριζική μαστεκτομή Halsted: Αυτή η επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου του μαστού, των μυών του θώρακα και όλων των λεμφαδένων κάτω από το βραχίονα. Αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια την τεχνική επιλογής των χειρουργών. Ωστόσο, επί του παρόντος, είναι η λιγότερο χρησιμοποιούμενη λόγω της μεγάλης προόδου που έχει σημειωθεί. Αυτός ο τύπος χειρουργικής επέμβασης πρέπει να εξετάζεται μόνο όταν ο όγκος έχει εξαπλωθεί στους μυς του θώρακα.
tratamiento del cáncer de mama
Η ριζική μαστεκτομή που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα έχει περιοριστεί σε λίγες περιπτώσεις.

Συμπέρασμα

Ο ογκολόγος θα συστήσει είτε τον ένα είτε τον άλλο τύπο χειρουργικής επέμβασης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του όγκου και το ιατρικό ιστορικό της ασθενούς. Ωστόσο, η ασθενής έχει τον τελευταίο λόγο, και μερικές φορές καλείται η ίδια να επιλέξει το είδος της χειρουργικής επέμβασης που επιθυμεί.

Για το λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενημερωνόμαστε πάντα για όλες τις διαθέσιμες επιλογές, καθώς και για το σε τι συνίσταται η καθεμία, και ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα οφέλη. Οι εξελίξεις στην ογκολογία παρέχουν τη δυνατότητα να διατηρείται όλο και περισσότερος υγιής ιστός με μικρή πιθανότητα υποτροπής.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.


 • Albornoz, C. R., Matros, E., Lee, C. N., Hudis, C. A., Pusic, A. L., Elkin, E., … & Morrow, M. (2015). Bilateral mastectomy versus breast-conserving surgery for early stage breast cancer: the role of breast reconstruction. Plastic and reconstructive surgery135(6), 1518.
 • Freitas Júnior, R. de, Ribeiro, L. F. J., Taia, L., Kajita, D., Fernandes, M. V., & Queiroz, G. S. (2001). Linfedema em Pacientes Submetidas à Mastectomia Radical Modificada. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. https://doi.org/10.1590/s0100-72032001000400002
 • Martínez-Basurto, A. E., Lozano-Arrazola, A., Rodríguez-Velázquez, A. L., Galindo-Vázquez, O., & Alvarado-Aguilar, S. (2014). Impacto psicológico del cáncer de mama y la mastectomía. Gaceta Mexicana de Oncologia.
 • Plesca, M., Bordea, C., El Houcheimi, B., Ichim, E., & Blidaru, A. (2016). Evolution of radical mastectomy for breast cancer. Journal of medicine and life9(2), 183.
 • Sociedad Americana Contra el Cáncer. (2017). Mastectomía.

Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.