Μέση εκτιμώμενη γλυκόζη: Τι είναι και γιατί είναι σημαντική;

Ο εκτιμώμενος μέσος όρος γλυκόζης είναι ένας αριθμός που προκύπτει από υπολογισμό. Συνδέει τα αποτελέσματα της καθημερινής παρακολούθησης με την εξέταση A1c.
Μέση εκτιμώμενη γλυκόζη: Τι είναι και γιατί είναι σημαντική;
Leidy Mora Molina

Έχει εξετασθεί και εγκριθεί από: νοσοκόμα Leidy Mora Molina.

Έχει γραφτεί από Edith Sánchez

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου, 2022

Η μέση εκτιμώμενη γλυκόζη ή eAG είναι ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη μέση τιμή του σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 2 έως 3 μηνών. Ένας τέτοιος αριθμός υπολογίζεται με βάση τα αποτελέσματα μιας εξέτασης αίματος που είναι γνωστή ως γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c ή A1c).

Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα δεν είναι σταθερά, αλλά μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ως εκ τούτου, μια μεμονωμένη μέτρηση μπορεί να είναι παραπλανητική.

Αυτοί που επωφελούνται περισσότερο από τον υπολογισμό του εκτιμώμενου μέσου όρου γλυκόζης είναι τα άτομα που ζουν με διαβήτη. Αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση και η eAG παρέχει αξιόπιστες τιμές.

Τι είναι η εκτιμώμενη μέση γλυκόζη;

Η εκτιμώμενη μέση γλυκόζη αναφέρεται στον μέσο όρο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα για περιόδους 60 ή 90 ημερών. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε χιλιοστόγραμμα ανά δεκατόλιτρο (mg/dL ) ή χιλιοστόμολα ανά λίτρο (mmol/L).

Το μακροπρόθεσμο σάκχαρο στο αίμα μετράται με την εξέταση αίματος A1c. Η εξέταση αυτή ανιχνεύει το ποσοστό της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.

Η ίδια η αιμοσφαιρίνη είναι μια πρωτεΐνη στα ερυθρά αιμοσφαίρια στην οποία συνδέεται η γλυκόζη. Η εξέταση προσδιορίζει το ποσοστό της αιμοσφαιρίνης που έχει συνδεδεμένη γλυκόζη.

Για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου μέσου όρου γλυκόζης, λαμβάνονται τα αποτελέσματα της ημερήσιας μέτρησης και της εξέτασης A1c και εφαρμόζεται ένας τύπος. Η μέθοδος βοηθά με τους εξής τρόπους:

 • Επιτρέπει τη διάγνωση του προδιαβήτη και του διαβήτη
 • Υποδεικνύει την ανάγκη αλλαγών στην προσέγγιση του διαβήτη
 • Επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της καθημερινής μέτρησης της γλυκόζης στο αίμα
 • Βοηθά να διαπιστωθεί κατά πόσον το σχέδιο θεραπείας αποδίδει
 • Αποκαλύπτει πώς τα πρότυπα υγιεινού τρόπου ζωής επηρεάζουν τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα
Μέση εκτιμώμενη γλυκόζη: Τι είναι και γιατί είναι σημαντική;
Οι εξετάσεις γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης επιτρέπουν τη μεσοπρόθεσμη παρακολούθηση των ασθενών με διαβήτη.

Πώς να την υπολογίσετε

Το τεστ Α1c δίνει τα αποτελέσματα σε ποσοστιαίες τιμές. Αυτά πρέπει να ελεγχθούν σε σχέση με τα χιλιοστόγραμμα σακχάρου σε κάθε δεκατόλιτρο αίματος, με τον τρόπο δηλαδή που ο μετρητής γλυκόζης δίνει τις τιμές κάθε μέρα.

Υπάρχει ένας τύπος για τη μετάφραση των τιμών του τεστ A1c σε eAG ή εκτιμώμενες μέσες τιμές γλυκόζης. Ο τύπος έχει ως εξής:

eAG = 28,7 x A1c – 46,7

Ένας εύκολος τρόπος για να καθορίσετε τον εκτιμώμενο μέσο όρο γλυκόζης είναι να πάτε σε έναν ηλεκτρονικό κομπιουτεράκι, όπως αυτός της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Ως σημείο αναφοράς μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας τιμών, ο οποίος έχει πρώτα την τιμή A1c και στη συνέχεια το ισοδύναμο eAG σε mg/dL:

 • 4 = 68
 • 5 = 97
 • 6 = 126
 • 7 = 154
 • 8 = 183
 • 9 = 212
 • 10 = 240
 • 11 = 269
 • 12 = 298

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Οι υψηλές εκτιμώμενες μέσες τιμές γλυκόζης υποδηλώνουν υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Σύμφωνα με την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, η βασική ερμηνεία της eAG έχει ως εξής:

 • Φυσιολογικό εύρος: Λιγότερο από 114 mg/dL
 • Προδιαβήτης: Περισσότερο από 114 mg/dL και λιγότερο από 140 mg/dL
 • Σακχαρώδης διαβήτης: Περισσότερο από 140 mg/dl

Σχεδόν όλοι οι μετρητές γλυκόζης αίματος που χρησιμοποιούνται για καθημερινές εξετάσεις προσφέρουν τη δυνατότητα υπολογισμού του μέσου όρου των μετρήσεων των τελευταίων εβδομάδων ή μηνών. Ωστόσο, ο υπολογισμός αυτός δεν είναι ίδιος με τον εκτιμώμενο μέσο όρο γλυκόζης. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη η τιμή.

Αυτό συχνά οφείλεται στο γεγονός ότι ο ασθενής κάνει εξετάσεις σε περιόδους όπου το σάκχαρο στο αίμα είναι χαμηλό, όπως πριν από το φαγητό, ή όταν είναι πολύ υψηλό, όταν τρώει.

Η εκτιμώμενη μέση τιμή γλυκόζης είναι πιο αξιόπιστη. Ωστόσο, θα πρέπει να αναλύεται σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της A1c.

Γεγονότα που πρέπει να έχετε κατά νου σχετικά με την εκτιμώμενη μέση γλυκόζη

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Διαβήτη, είναι καλύτερο να εξετάζετε το αίμα σας A1c δύο φορές το χρόνο. Αν η θεραπεία δεν αποδίδει ή αν γίνει αλλαγή στη δοσολογία, θα πρέπει να πραγματοποιείται 4 φορές το ίδιο έτος.

Η καθημερινή παρακολούθηση του διαβήτη θα πρέπει πάντα να διατηρείται, καθώς παρέχει ένα στιγμιότυπο. Ωστόσο, δεν παρέχει έγκυρα μακροπρόθεσμα δεδομένα.

Οι πληροφορίες που παρέχει η καθημερινή παρακολούθηση είναι απαραίτητες για την προσαρμογή πτυχών όπως η απαίτηση ινσουλίνης, το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας και η πρόσληψη τροφής. Τόσο η δοκιμασία A1c όσο και η εκτιμώμενη μέση γλυκόζη αποτελούν συμπλήρωμα της καθημερινής παρακολούθησης και όχι υποκατάστατό της.

Υπάρχουν ορισμένες ιατρικές καταστάσεις που μπορεί να μεταβάλλουν τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας A1c και της εκτιμώμενης μέσης γλυκόζης. Το eAG δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ασθενείς με αναιμία ή μεσογειακή αναιμία
 • Άτομα με νεφρική νόσο
 • Ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο
 • Άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με σίδηρο, δαψόνη ή ερυθροποιητίνη
Μέση εκτιμώμενη γλυκόζη: Τι είναι και γιατί είναι σημαντική;
Οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται με αναιμία θα πρέπει να έχουν διορθώσει αυτή την κατάσταση για να λάβουν αξιόπιστες τιμές eAG.

Μετρήσεις

Είναι σύνηθες ο γιατρός να θέτει έναν στόχο εκτιμώμενης μέσης γλυκόζης. Αυτός καθορίζεται με βάση την κατάσταση της υγείας του ατόμου, την ηλικία και πρόσθετους παράγοντες που επηρεάζουν.

Η συνεχής μέτρηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα μέσω της καθημερινής παρακολούθησης, της εξέτασης A1c και της εκτιμώμενης μέσης γλυκόζης μπορεί να είναι υπερβολική. Είναι πάντα καλό να θυμόμαστε ότι δεν είναι όλα θέμα των αριθμών, καθώς αποτελούν μόνο ένα σημείο αναφοράς για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.


Όλες οι παραθέτονται πηγές ελέγχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου θεωρήθηκε αξιόπιστη και επιστημονικά ακριβής.


 • A1C does it all. (s. f.). American Diabetes Asociation. https://diabetes.org/diabetes/a1c.
 • American Diabetes Association; 6. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes—2021. Diabetes Care 1 January 2021; 44 (Supplement_1): S73–S84. https://doi.org/10.2337/dc21-S006.
 • Castro Morán, L. R., & Huayamave Hidalgo, W. N. (2019). Comparación de la glicemia media estimada vs la hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos tipo II y no diabéticos (Doctoral dissertation, Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Químicas).

Αυτό το κείμενο προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή από επαγγελματία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ειδικό σας.